portada


Es fan quatre tipus de sessions educatives que acaben en diaris de sessions: els plens escolars, els plens estudiantils, els plens universitaris i els plens de l'experiència.

Les transcripcions de les sessions educatives contenen quatre parts bàsiques: la portada, l'índex, el davantal i el cos de la transcripció. També poden contenir annexos.

Model de portada: