Sigles

SIGLES i ACRÒNIMS

[Actualització març 2010]


[A]AAC aranzel duaner comú
Associació per a les Arts Contemporànies
AACTE Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España
AAE Autoritat Alimentària Europea
AAINE analgèsic antiinflamatori no esteroïdal (també dit AINE)
AAIS Associació d’Assessorament i Informació sobre les Sectes
AAP Asociación de Autocontrol de la Publicidad
AASL Associació Anti-Sida de Lleida
AATRM Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques
ABAS Associació Barcelona per l'Acció Social
ABB Asea Brown Boveri Ltd. (tecnologia trens alta velocitat)
Aliança Biomèdica de Barcelona
ABC 1. Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya
2. (cadena de televisió americana)
Aberequín (Programa de millora genètica)
ABP àrees bàsiques «policials»
ABS àrea bàsica de salut (és una divisió territorial, no és cap entitat física)
ABS (sistema de frens)
ABSS Acord bàsic de seguretat i salut laboral
ABTM Asia Business Travel Market
AC ajuts al consum (política agrícola de la UE)
ACA 1. Associació Coordinadora per a l’Ancianitat
2. Agència Catalana de l’Aigua
3. Associació Catalana d’Aqüicultura
Acab Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia
ACADI Associació Catalana d’Al•lergologia de Diplomats en Infermeria
ACAPPS Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes
ACAPS Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí
ACAS Associació Comunitària Anti-Sida, de Girona
ACASC Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya
Acapps Associació Catalana per a la Promoció de Persones Sordes (25.10.2005: es fan dir Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes)
ACAV Associació Catalana d’Agències de Viatges
ACBPS Associació Catalana de Productors de Bestiar Porcí Selecte
ACC Associació Catalana de Compositors
Agència Catalana del Consum
ACC1Ó Agència de suport a l’empresa catalana
ACCC Associació Catalana de Comunicació Científica)
ACCD Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
ACCEM Asociación Comisión Católica Española de Migración
Accisas (?) (impost especial; ha esdevingut nom comú: en francès, accises)
Acclet Associació Cultural Catalano-Letona
ACCPF Associació Catalana de Centres de Formació Professional
Acco Autoritat Catalana de la Competència (organisme autònom i independent per garantir el correcte funcionament competitiu dels mercats a Catalunya)
ACCU Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa
ACDMA Associació Catalana pel Desenvolupament de la Mediació i l’Arbitratge
ACE Actions for cooperation in the field of economics (programa europeu d’ajuda financera)
Agència de Certificat Electrònic
ACED Associació Catalana d’Editors de Premsa Diària
Acedis Associació Catalana d’Empreses de Doblatge i So
ACEI Associació Catalana d’Enginyers en Informàtica
Associació Catalana d’Empreses d’Inserció
Acela Associació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica
ACELL Associació Catalana d’Esports de Lleure
ACEM Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya
Acencas Asociación Centro Catalán de Adicciones Sociales
ACER Associació Catalana d’Entitats de Recerca
ACESA Autopistas Concesionaria Española, SA
ACH Agència Catalana de l’Habitatge
ACI Associació Catalana d’Infermeria
Agència Catalana d’Inversions
ACIC Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana
Associació Catalana per a la Integració dels Cecs
ACIDH Associació Catalana per al Desenvolupament Humà
ACIM Associació Catalana per la Infància Maltractada
ACIMC Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica
Associació Catalana d’Escoles de Música
ACM Associació Catalana de Municipis i Comarques
Association for Computing Machinery (una de les associacions científicotecnològiques més importants en el món de la informàtica)
ACMCB Acadèmia de Ciència Mèdiques de Catalunya i Balears
Acmes Associació Catalana de Medicina d’Emergències
ACN Agència Catalana de Notícies
Acnat Accions Comunitàries per a la Conservació de la Natura
ACNO Associació de Comitès Olímpics Nacionals
ACNUR Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
Acomar (associació del joc)
Aconda Paper, SA (Nom actual de la paperera *Torras Domènech, SA+)
ACORD Assessorament, counselling, orientació i recursos per a dones lesbianes, bisexuals i transsexuals (associació) (acordlgtb.org)
Acosu Associació Comarcal de Subnormals (Molins de Rei)
ACP African, Caribian, Pacifician (unió de diferents països, signataris del Conveni de Lomé)
ACPC Associació Catalana de la Premsa Comarcal
ACPD Agència Catalana de Protecció de Dades
ACPCA Associació Catalana de Productors Cinematogràfics i Audiovisuals
Acpro Empresa acreditada per revisar aparells hospitalaris
ACRA Associació Catalana de Recursos Assistencials
ACSA Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Acsam Associació Catalana d’Institucions Concertades d’Assistència Pública en Salut Mental
ACSAR Associació Catalana de Suport als Asilats i Refugiats
ACTA Associació Catalana de Teixidors Auxiliars
Actel Agrupació de Cooperatives de les Terres de Lleida (sector agrícola)
ACT-HIB vacuna antimeningocòccica fabricada pels laboratoris Pasteur Mérieux
Actur Actuació Urbanística Urgent
Acuamed Aguas de las Cuencas Mediterráneas
ACUB Associació Provincial de Consumidors i Usuaris de Barcelona
ACUDAM Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid
ACUP Associació Catalana d’Universitats Públiques
ACUT Atenció Continuada d’Urgències Territorial
ACVAC Associació Catalana de Veterinaris d’Animals de Companyia de Catalunya
AD autorització de diposició [de fons]
ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club (El "RACC" alemany)
Adac Associació d’Ajut al Català
Adapt (iniciativa comunitària del Fons Social Europeu que promou l’adaptació professional i tecnològica dels treballadors)
ADDA Associació per a la Defensa dels Drets dels Animals
ADDAC Actors i Directors de Doblatge Associats de Catalunya
ADDIA Associació per a la Defensa i Drets de la Infància (adopció internacional)
ADE Assistance Dogs Europe
ADEC Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català
Adecaf Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons
Adecco (empresa de treball temporal)
Adeg Associació d’Empresaris del Garraf
Adegg Associació per a la Defensa de la Gent Gran
Ademm Associació d’Usuaris de Salut Mental
Ademe Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
ADENC Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura de Catalunya
ADEP Agència nacional per al Desenvolupament per a l’Educació Permanent (França)
Ader Associació Malalts Renals (Asociación de Enfermos Renales)
ADET Association pour le Développement Économique et Touristique
Adetca Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya
ADEU Plataforma de l’Abolició del Deute Extern Usurer
ADF Agrupació de Defensa Forestal
ADI Assistance Dogs Internacional, Inc.
Adic Associació per a l’Adopció d’Infants del Congo
Adif Administrador d’Infraestructures Ferroviàries
ADIFAD Associació Disseny Industrial Foment Arts Decoratives
Adigsa Administració i Gestió, SA
Adiprem Associació Catalana Empresarial d’Additius i Premescles per a la Salut i la Nutrició Animal [al seu web ho diuen així: Associació Catalana d’Additius i Premescles, Nutricionals i Medicamentoses, per Alimentació i Salut Animal]
ADIS Associació de Discapacitats per a la Integració Social
ADL agents [o agències] de desenvolupament local (per a l’autoocupació d’aturats)
ADMD Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité
ADOC Associació per a la Delegació Olímpica de Catalunya
ADOP autorització, disposició, ordre de pagament, pagament (full d’ordre de pagament de l’Administració). (Pot portar una "J" al darrere, que vol dir *justificació+, quan són despeses *a justificar+.) Vegeu "OK".
Adopta entitat col•laboradora per a l’adopció internacional d’infants
ADR Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera
ADRA Adventist Development and Relief Agency International [organització d’ajuda humanitària]
ADS associacions de defensa sanitària
ADSL Asymetric Digital Subscriber Line (Línia d’Abonat Digital Asimètrica)
ADV Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres de Ponent
AEAT Agència Estatal d’Administració Tributària (o Agència Tributària)
AEB Associació Espanyola de Banca
AECI Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional
AECS Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut
AED Associació d’Executius i Directius
AEDIDH Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
AEIC 1: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
2: Associació d’Ensenyants d’Informàtica de Catalunya
AELC 1: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
2: Associació Europea de Lliure Canvi
AELFA Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia
Aemet Agencia Estatal de Meteorología
AEMS Associació per a l’Estudi i Millora dels Salmònids
AENA Aeropuertos Estatales y Navegación Aérea
Aenor Associació Espanyola de Normalització i Certificació
AECOC Associació Espanyola de Codificació Comercial
AEP Associació d’Estudiants Progressistes
AEPA Asociación Española de Perros de Asistencia (a Catalunya es diu: Associació de Gossos d’Assistència AEPA-Catalunya)
AEQT Associació Empresarial Química de Tarragona
AERI Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral [Carmel]
AES acord econòmic i social (acuerdo económico social)
AESAN Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
AET Associació Europea de Terminologia
AFA Associació de Familiars d’Alzheimer
AFAA Associació de Famílies Acollidores i Adoptives
AFAA Associació Francesa d’Acció Artística
AFABAR Associació de Famílies Acollidores de Barcelona
Afarmade Asociación de Fabricantes de Material para la Defensa
Afammer Associació Femenina del Medi Rural a Catalunya –abans Associació de Famílies del Medi Rural– (de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre)
Afanoc Associació de Familiars de Nens Oncològics
AFCAP Acord per a la Formació Contínua a les Administracions Públiques (acord estatal entre el Govern i els sindicats)
AFCC Agrupació de fabricants de ciment de Catalunya
AFME Agence Française pour la Maîtrise de l’Énergie
AFO Associació de la Frisona d’Osona
Afopa Agrupació de Formació Permanent d’Aules per a la Gent Gran de Catalunya
Afyve Asociación Fonográfica y Videográfica Española
Afues Asociación de Funerarias Españolas
Agbar Aigües de Barcelona
AGAUR Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
AGE Agrupacions de Gestió Empresarial (o d’Explotacions, segons el conseller)
AHCI Arts and Humanities Citation Index
AIA Any Internacional Alfabetització (1990)
Aibibsa Agrupació d’Independents del Besòs i Besòs - Sant Adrià
AIC Acord Interprofessional de Catalunya
AICE Associació Internacional de Ciutats Educadores
Associació Implantats Coclears
AIDIT Agència d’Acreditació en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica
AEIC Associació d’Ensenyants d’Informàtica de Catalunya
AIE Agència Internacional de l’Energia (depèn de l’OCDE)
AIEA Agència Internacional d’Energia Atòmica
Aiesec Associació Internacional d’Estudiants d’Econòmiques
AIICA Associació d’investigació de les Indústries del Curtit I Anexes, d’Igualada (dep. d’Indústria)
AIJEC Associació de Joves Empresaris de Catalunya
AIJOCC Associació Internacional de Joves de Casals Catalans
Ailga Associació Internacional de Lesbianes i Gais
AILLC Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
AILMED Associació per la Integració Laboral - Mossos d' Esquadra amb Discapacitat
AIM 1: entitat col•laboradora per a l’adopció internacional d’infants
2: Advanced Informatics in Medicine
AINE v. AAINE
AIRES Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya
AIS Assessorament i Informació sobre Sectes
AISGE Actores, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España
Aisna Administración Institucional de la Sanidad Nacional
AISS Administración Institucional de Servicios Sociales
AISU Associació d’Integració Sanitària de l’Usuari (l’Hospitalet de Llobregat)
AITA Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner
AITGC Associació d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya
AIUTA Association Internationale des Universités du Troisième Age
AJD Actes Jurídics Documentats
AJEC Associació de Joves Estudiants de Catalunya
Ajopec Associació Joves pro Europa de Catalunya
Ajuda=m entitat col•laboradora per a l’adopció internacional d’infants
ALCA Àrea de Lliure Comerç de les Amèriques
ALCAN Acord de lliure comerç d’Amèrica del Nord
Aldac Agència [d’adequació de les noves tecnologies /sanitat]
ALÉNA Accord de Libre Échange Nord-Américain (vg NAFTA)
ALFA Amèrica Llatina Formació Acadèmica (xarxa cooperació, universitats)
ALFAC Associació de Logopèdia, Foniatria i Audiologia de Catalunya
ALGI Asociación de Lesbianas y Gais Internacional
ALI Asociación de Doctores Licenciados e Ingenieros en Informática
Alis Aliance for the Information Society (programa UE - Amèrica Llatina)
Allem Agrupació Lleidatana d'Entitats d'Atenció a Persones amb Discapacitat
Allic Associació Lletera Interprofessional de Catalunya
ALPIC Associació de Ludoteques Privades Infantils de Catalunya
Alpir Programa sanitari de l’Alt Pirineu
ALTE Association of Language Testers in Europe
Altem Associació Protectora dels Nens Subnormals de Figueres i Comarca
Altebrat Terra Alta, Ribera d’Ebre i Priorat (pla d’assistència sanitària)
Altebre Alt Camp, Terres de l’Ebre (projecte)
AMAC Agrupació [espanyola] de Municipis Afectats per Centrals Nuclears
AMEC Agrupació d’Exportadors Metal•lúrgics de Catalunya
AMES Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (és un sindicat)
AMF Acord Multifibres (tèxtil)
AMG Associació Multidisciplinària de Gerontologia
AMI Acuerdo Marco Interconfederal
Amiba Associació de minusvàlids de Barcelona
AMIC Associació d'Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya
Amisall (associació de minusvàlids de Lleida)
Ammfeina Agrupació Catalana d'Entitats per la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental
AMJC Associació de Músics de Jazz de Catalunya
AMPA Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Ampans Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats
AMPGIL Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes
Ampi Associació d’Ens Locals de Muntanya dels Pirineus (de Municipis?)
AMTU Associació de Municipis amb Transport Urbà
Amuc Associació de Músics al Carrer
AMVAC Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañia
amu atomic mass unit, unitat de massa atòmica
ANA Associació Nuclear d’Ascó
ANABAD Asociación nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos i Documentalistas
Anafric-Gremsa Asociación Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes i Salas de Despiece
ANAGRASA Associació nacional de les industries transformadores de grases animals
Anaporc Asociación Nacional de Porcicultura
Ancri Associació Nacional de Criadors d’Ovins de Raça Ripollesa
ANDF Associació catalana de confeccionistes d’Ant, Napa i Double Face
AND(SA) Assessorament i Desenvolupament Ocupacionals
ANE Acuerdo Nacional de Empleo
ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
ANEG Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa
ANELA Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne
ANELFA Assotiation Nationale d’Étude et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques
ANEM Association Nationale des Élus de la Montagne
Anfac Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones
ANG Associació de Naturalistes de Girona
ANGED Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució
ANIC Associació Nacional Invàlids Civils
Aniel Asociación Nacional de Industria Electrónica
ANMUSIC Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas
Anprogapor Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
ANSI American National Standard Institute
Antelco Administración Nacional de Telecomunicaciones [Paraguai]
ANUE Associació per a les Nacions Unides a Espanya
AOC 1. Associació d’Objectors de Consciència
2. Administració Oberta de Catalunya (nom d’un projecte de la Generalitat)
AOD ajut (ajuda) oficial al desenvolupament
AP ajuts a la producció (política agrícola de la UE)
APA 1: Agrupacions professionals agràries
2: Associacions de pares d’alumnes
3. Associació per a la Prevenció d’Accidents
Apadeca Asociación Profesional de Dobladores de Cataluña
Apansce Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya
APELLC Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes
APD assistència pública domiciliària (en alguns col•lectius mèdics, denominació antiga que fou substituïda per "llevadores titulars", "practicants titulars", "farmacèutics titulars", etc., segons el cas)
Asovac Associació espanyola de criadors de vacum de carn
Associació per al Progrés de la Direcció
Apenfor Aprofitament Energètic Forestal
Apecat Associació de Productors-Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans
APESC Associació Professional d’Educadors Socials de Catalunya
APHI Associació de pares de nens cecs (Barcelona) [="Asoc. de Padres de Hijos Invidentes"?)
API application program interface (televisió)
APINAS Associació Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subnormals
APIP Associació per a la Promoció i la Inserció Professional
APMA Associació per a la Protecció del Medi Ambient de Vilanova i Sitges
APPCC Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control en Alimentació Animal
APPEC Associació de la Premsa Periòdica Editada en Català
APPI Associació de Pares de Psicòtics Infantils (Barcelona)
Appns Associació de perceptors/es de pensions no contributives
Apps 1. Associació de Pares de Disminuïts Psíquics
2. Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental
APQUA Programa d’aprenentatge dels productes químics, els seus usos i aplicacions
APROSA-ANEC Asociación Profesional de Salas de despiece y (asociación nacional de Empresas Cárnicas
Aprovac Asociación Nacional de Productores de Carne de Vacuno
APSIC Associació de Promotors de Sòl Industrial de Catalunya
Aprise Associació per a la Promoció d’Iniciatives Socials i Econòmiques
Apromi Associació disminuïts físics de les Garrigues
AQU Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
APTS Associació Promotora del Treball Social
APVP anys potencials de vida perduts (!)
AR atenció residencial (el diputat López Rueda ho fa servir per referir-se a un tipus de centre residencial)
ARA Accions de reforma administrativa, programa de la Generalitat
ARANS Associació de Reeducació Auditiva de Nens Sords (Manresa)
Arapdis Associació per a la Rehabilitació i l’Adaptació de Persones Disminuïdes en la seva Capacitat d’Integració Laboral
ARC 1. Programa ARC (Assessorament en recerca de capitals). Departament d’Indústria
2. Programa ARC (alt rendiment esportiu de Catalunya)
3. Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
4. Agència de Residus de Catalunya
ARCAT Centre d’Art Romànic Català (IEC) (programa d’investigació)
ARCE Audiències de Ràdio i Control d’Emissions
ARE 1. Assemblea de Regions d’Europa
2. àrea residencial estratègica
AREA Argentins Residents a Esparreguera Associats
AREFLH Assemblea de Regions Europees Producteores de Fruites, Hortalisses i Llegums
Aremi Associació de Rehabilitació del Minusvàlid (Lleida)
Arep Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic
Aresla Asociación de Entidades de Seguro Libre de Asistencia Sanitaria
ARFE Associació de Regions Frontereres Europees
ARI Àrea de rehabilitació integrada (rehabilitació del patrimoni residencial i urbà)
Arpegio Áreas de Protección Especial y Gestión Inmobiliarias (de la Comunitat de Madrid)
ARRO Auditoria per a revisió de riscs i objectius
ART Programa d’ajut a la recerca de treball (de la UGT)
ARVA aparell de recerca de víctimes d’allaus
ASAC Agrupació de Serveis d’Aigües de Catalunya
Asaja Associació Agrària Joves Agricultors (IACSI-Asaja)
ASAS Associació Santboiana d’Ajuda al Subnormal (Sant Boi de Llobregat)
ASBOVOCA Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya
Ascamm Associació Catalana d’Empreses Constructores de Motlles i Matrius
ASDE Associacions d’scouts d’Espanya (Federació ASDE, Federació d’Scouts d’Espanya)
ASDI Autoritat Sueca per al Desenvolupament Internacional
ASDL Advanced STANO Data Link
ASEAN Association of South-East Asian Nations
ASEME Associació d’empreses elèctriques
Asedas (Asociación Española de Distribuidores a Autoservicios y Supermercados)
Asegema Associació d’Empersaris de Gènere de Punt de Mataró i Comarca)
Asem-Catalunya Associació de malalts musculars
ASEMFO Associación Nacional de Empresas Forestales
Aseplac Associació Empresarial de Productors Làctics de Catalunya
ASF entitat col•laboradora per a l’adopció internacional d’infants
ASFA anunci de senyals i frenada automàtica
Asfaddes Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Colòmbia)
Asfanides ? (Associació de disminuïts psíquics, de Gavà)
Asfoce Associació Fotogràfica de la Cerdanya
ASI Administració de Sistemes Informàtics
ASIF Asociación Española de la Industria Fotovoltaica
Asispa Servicio Integral y Sectorial para Ancianos
ASO Aids Service Organization
ASOCARNE
Asofruit Associació de Comerciants i Productors de Fruites
ASOIF Associació de Federacions Internacionals d’Esports Olímpics d’Estiu
Asomit ? (Associació de minusvàlids)
Asovac Asociación Española de Criadores de Vacuno de Carne
Asovi Associació de Ramaders d’Oví de Catalunya (de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre)
Aspace Associació Paràlisi Cerebral (Barcelona)
Aspace Federación de Asociaciones de Ayuda a la Parálisis Cerebral
Aspamades Associació Pares Mainada de Disminuïts Psíquics (Sant Vicenç dels Horts)
Aspamifec Associació de Pares de Minusvàlids de FECSA (Barcelona)
Aspanin Associació de Pares de Nens Inadaptats (Badalona / Sant Vicenç dels Horts)
Aspanias Asociación de Padres de Niños y Adolescentes Subnormales
Aspasa Associació Pares de Nens Subdotats de la Sagrera (Barcelona)
Aspaym (associació... lesionats medul•lars)
ASPB Agència de Salut Pública de Barcelona
Aspcat Agència de Salut Pública de Catalunya
ASPEPC-SPS ? (federació de sindicats de secundària)
Asprode Associació pro Deficients (Barcelona)
ASSA Associació pro Subnormals de Sant Adrià (Barcelona)
Assaporc (associació tecnicosanitària del porcí)
ASSER (empresa de transports)
Assir Atenció de salut sexual i reproductiva [v. també Passir]
ATAC Agrupació Transportistes Autònoms de Catalunya
ATAM Associació Telefònica d’Assistència al Minusvàlid (Barcelona)
Atdom Atenció sanitària a domicili
ATEE Associació Europea per a la Formació dels Ensenyants
ATIME Associació de Treballadors Immigrants Marroquins d’Espanya (dita també, a Catalunya, ATIME-C)
ATLL Aigües Ter Llobregat
ATM 1: Asynchronous Transfer Mode (xarxa de comunicació amb nodes) (té relació amb la tecnologia Sonet/SDH)
2: Autoritat del Transport Metropolità
ATO Automatic Train Operation
ATP 1: agricultor a temps parcial? (cf. ATT)
2: agricultor a títol principal
3: Automatic Train Protection (sistema de protecció automàtica de tren)
ATPC Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya
ATR Agrupació de Teleespectadors i Radiooients
ATS/DUE ? (tècnics sanitaris)
ATSA Companyia Gral. Auto Transports, SA
ATT agricultor a temps total
ATTAC 1: Associació per la Taxació de les Transaccions (financeres) i l’Acció Ciutadana
2: Acció per una Taxa Tobin d’ajuda als ciutadans
Atyca Apoyo a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial (Iniciativa del Ministerio de Industria y Energía)
Aubasa (autopistes...?)
Audenasa Autopistas de Navarra, SA
Aucat Autopistes de Catalunya, SA
Audesc ? (sistema de descripció visual i auditiva per a cecs i sords en el cinema i el teatre)
Aumar Autopistes del Mare-Nostrum
AUP Assemblea d’Unitat Popular
Autel Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones
Autema Autopista Terrassa Manresa
AVA Avions de vigilància i atac (extinció d’incendis)
AVE alta velocitat espanyola
AVEPA Asociación de Veterinarios de Pequeños Animales
AVL Acadèmia Valenciana de la Llengua
Avianca Aerovías Nacionales de Colombia
AZT azidotimidina (nom genèric del medicament)

[B]Bacc Bicicleta Club de Catalunya
Bafd Banc Africà de Desenvolupament
Baie Barcelona Aeronàutica i Espai
BAP Biotechnology action programme
Basd Banc Asiàtic de Desenvolupament
BASF Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG
BBC British Broadcasting Corporation
BBS Bulletin Board System (tauler d’anuncis informàtic)
BCG Bacil de Calmette-Guérin
BCIER Barcelona Centre d’Investigació d’Energies Renovables (ho escriuen b_CIER)
BCIL Béns culturals d’interès local
BCIN Béns culturals d’interès nacional
BCN (empresa constructora ?)
BC Net Business Cooperation Network
BCR Bureau communautaire de référence
BCS teoria proposada per Bardeen, Cooper i Schrieffer, per a explicar el fenòmen de la superconductivitat
BCU Barcelona Centre Universitari
BEA British European Airways
BEC Butlletí Epidemiològic de Catalunya
BEF Banc Europeu de Finances
BEI 1. Banc Europeu d’Inversions
2. Bloc d’Estudiants Independentistes
BEN Bloc d’Estudiants Nacionalistes
BERD Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament
BFO Bureau of Field Operations
Bfus Barcelona Centre de Recerca en Energia de Fusió (ho escriuen b_Fus)
BIC bé d’interès cultural
BID 1. Banc Interamericà de Desenvolupament
2. business improvement district (model britànic de zona comercial)
BIEC Butlletí Informatiu d’Ensenyament de Catalunya
BIF sinònim de BIT
Bill Besòs i Llobregat (índex Bill, de mesurament de la contaminació dels dos rius)
BIMSA Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
BIRD Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament (ONU, Banc mundial)
BIT Butlletí d’informació terapèutica (del Servei Català de la Salut)
Blat Corredoria d’assegurances (filial catalana de Lloyd’s?)
BMWP Biological Monitoring Working Party (índex de les analítiques per al control biològic de les aigües)
BNE Business Networking Event (esdeveniment per establir xarxes de contactes comercials)
BNG Bloque Nacionalista Galego
BOAC British Overseas Airways Corporation
BOE Boletín Oficial del Estado
BOPC Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
BPI Banc de Pagaments Internacionals (Bank for International Settlements, BIS; Banque des règlements internationaux, BRI)
BRA base remota d’atac (metodologia d’extinció d’incendis)
BRP bomba rural pesant (extinció incendis)
BRE Bureau de Rapprochement des Entreprises
BRIDGE Biotechnology research for innovation, development and growth in Europe
BRIF Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales
BRITE/
BRITE Euram Basic Research in Industrial Technologies for Europe / Raw materials and advances materials (programa europeu)
BSE bovine spongiform encephalopathy
Btec Barcelona Innovació Tecnològica (ho escriuen b_TEC)
BUI Buildup Index (índex acumulatiu de sequera), una de les variables del FWI
BVU Broadcast Video Umatic [cinta vídeo amb imatges i veu d’una notícia enregistrada, als Informatius TV3]

[C]CAARLL ? (companyia d’aigües)
CAAT Centre Assistencial d’Accidents de Treball (Barcelona)
CABE Consorci Assistencial del Baix Empordà (sanitat)
CAC Cooperativa Agrària Comarcal (Plana de Vic)
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Cacit Comissió Assessora de Ciències i Tecnologia
(president: Sr. Antoni Vila Casas)
CAD 1. centres d’atenció a disminuïts (ICASS)
2. Comissió (Comitè ?) d’Ajuda al Desenvolupament (OCDE)
CADO Centre d’Atenció a les Drogodependències d’Osona
CADCI Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria
CADO Centre d’Atenció a les Drogodependències d’Osona
CAD/CAM Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing
CADS Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
CAEM Consell d’Assistència Econòmica Mútua (Europa)
CAF 1. Certificat d’aptitud física [Benestar Social]
2. Cell-Antiviral Factor (factor antiviral celAlular)
3. Construcciones i Auxiliar de Ferrocariles, SA
CAJEI Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista
CAL Coordinació d’Associacions per la Llengua
CALRE Conferència de les Assemblees Legislatives Regionals d’Europa
CAMPSA Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima
CANC Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya
Cancor Comitè Assessor Nacional del Suro (espanyol)
CAP 1. Centre d’Assistència Primària (segons que ens diuen per telèfon el 8.10.98 al Servei Català de la Salut, Centre d’Atenció Primària)
2. Certificat d’aptitud pedagògica
CAP II (són els CAP als quals els centres que no disposen d’algunes especialitats, com ara radiologia o dermatologia, remeten els malalts)
CAPCIT Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
CAPE Comisión Autónoma de Puertos Españoles
CAP ICS Centre d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut
CAPIP Centre d’Atenció Psiquiàtrica Infantil Primària
CAPMAM Consell Assessor de Pesca Marítima i Aqüicultura Marina
CAPOC Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotètica [de Catalunya] (enlloc no surt amb les sigles, però els diputats les utilitzen)
CAPS Centre d’Assistència Primària de Salut
CAPS Centre d’Anàlisis i Programes Sanitaris
CAP SM Centre d’Assistència Primària en Salut Mental
CAR Centre d’Alt Rendiment (l’*esportiu+ no entra dins el nom) (Sant Cugat)
Cos d’Agents Rurals
CARCE Conferència per a Afers Relacionats amb les Comunitats Europees (és un organisme)
CARIC Comissió Interdepartamental d’Ajuda per a la Reconversió Industrial de Catalunya
CARPE Common Agricultural and Rural Policy of Europe
CARPN Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta
CAS Comissió d’Avaluació i Seguiment
CASA Consell d’Assessorament, Seguiment i Avaluació (òrgan del CIRIT)
CASC Computational Aspects of Statistical Confidenciality (projecte de la UE)
Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
CASI Compact Airborne Spectrographic Imager (sensor multiespectral aerotransportat d’escombratge basat en una barreta CCD)
CASM Centre d’Art Santa Mònica
CASP comissions d’assistència social penitenciària
Cat365 (nom d’un portal)
CAT 1. Centre Artesà Tradicionàrius
2. Consorci d’Aigües de Tarragona
CATAC Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya
CATAM Centre Acció Territorial i Ambiental del Maresme
CATCert Agència Catalana de Certificació
CATNIX (Catalunya Neutral Internet eXchange) (projecte CATNIX, que millora i potencia el tràfic d’Internet i els continguts locals a la xarxa d’internet)
CatSalut Servei Català de la Salut
Cator Catalana de Tractament d’Olis Residuals
CAUI Centre d’Acollida d’Urgència Infantil
CAVE Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español
CCA centre de comandament avançat
CCAC Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya
CCAPAC Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya
CCC Confederació Catalana de la Construcció (organització empresarial)
Convivencia Cívica de Catalunya
CCD Commited Communities Development (Bombai, Índia)
CCFP Consell Català de Formació Professional
CCG Consell de Cooperació del Golf
CCI Centre Comú d’Investigació (Europa)
CCO Centre Català d’Ornitologia
CCOC Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
CCOO Comissions Obreres (vegeu també CONC)
CCS Circuit Català de Sales
CCPAE Consell Català de Producció Agrària Ecològica
CCPF Comitè Central de la Propietat Forestal
Ccures Centre Coordinador d’Urgències i Emergències Sanitàries
CD-ROM Compact disc - read-only memory
CDACC Centre de Documentació i Animació de la Cultura Catalana (Ajuntament de Perpinyà)
CDC centers for disease control [als EUA]
CDEC Centre de Documentació i Experimentació de Ciències
CDEDT Centre de Documentació i Experimentació de Didàctiques Tecnològiques
CDIAP Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
CDTI Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial
CE 1: Constitució espanyola
2: Comunitat Europea (nom antic de la UE)
CEA Confederació Europea de l’Agricultura
CEAB Centre d’Estudis Avançats de Blanes (important laboratori i centre d'investigacio a Europa)
CEACCU Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
CEAL Carta Europea de l’Autonomia Local
Ceamc Centre d’Avals de la Metal•lúrgia Catalana
CEAPA Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
CEAR Comissionat Espanyol d’Ajuda als Refugiats
Ceaval Centro de Avales para la Industria y la Edición, Sociedad de Garantía Recíproca
CEC Centre Europeu del Consumidor (organismes dedicats a la difusió i la defensa dels drets dels consumidors i usuaris de la Unio Europea)
CECA 1: Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer
2: Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis
Cecat Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya
Cecapri(sa) Centre Català de Promoció i Reconversió Industrial (,SA)
Cecat Centre d’Emergències de Catalunya (dins l’Infocat)
CECD Confederació Europea de Comerç al Detall
CECE Federación (?) Española de Centros de Enseñanza
Cecodhas Comitè Europeu de Coordinació de l’Habitatge Social
Cecof Centre de Coordinació de l’Operativa Ferroviària
Cecom Centre(s) de coordinació municipal ?
Comitè Europeu de Cooperatives Obreres de Producció
Cecopal Centre(s) de Coordinació Operativa Municipal (xarxa de comunicacions entre ajuntaments)
Cecop)i Centre de Coordinació Operativa (=Cecop) del Govern Civil
Centre de Cooperació Operativa Integrada (=Cecopi)
Cecot Confederació Empresarial de la Comarca de Terrassa
Cecotar Centre de Coordinació Operativa de Tarragona
Cecrec Confederación de Entidades Culturales Regionales en Cataluña
CED Centre d’Estudis Demogràfics
Comunitat Europea de Defensa
CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas (partit de la II República espanyola)
CEDAC 1. Community Economic Development Action Committee
2. Consell d’Empreses Distribuidores d’Alimentació de Catalunya
Cedaw Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Cedec Centre d’Estudis Col•legials (òrgan delegat del Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya)
Cedefop Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle
Ceder Centre de desenvolupament rural
Cedeti Centro de Tecnología Inermedia
Cedex Centro de Estudios y de Experimentación de Obras Públicas
CEDI Centre Europeu de Documentació i Informació
Cedip centres escolars d’interès públic
Cedocpol Centre de Documentació Policial
CEDR Comitè Europeu de Dret Rural
CEE Comunitat Econòmica Europea (nom antic de la UE)
CEEFT Centre d’Estudis Europeus per a la Formació de Treballadors
CEERE Cogeneració d’Energia Elèctrica Ribera d’Ebre
CEESC Col•legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Ceescat Centre d’Estudis Epidemiològics sobre la Sida a Catalunya
Cefad’e Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament d’Agullana (Alt Empordà)
Atenció!: Ho volen escrit així i prou! Gràcies.
Cefee Centre de Formació d’Educadors Especialitzats
CEFUC Club d’Esquí de Fons Urgellet Cerdanya
CEI Comisión de Evaluación de Incapacidades [salut]
CEIA ?? (sembla que és un centre d’informació ambiental)
CEID Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona
Ceif(sa) Centro de Estudios Informáticos, SA
Ceinalsa Ciencia e Ingeniería para la Industria Alimentaria, SA
CEIP centre d’educació infantil i primària
Celad Comitè Europeu de Lluita Antidroga
CELLS Consorci per a la construcció, equipament i Explotació del Laboratori de Llum del Sincrotró
CELSA Compañía Española de Laminación, SA
CEM Consell Escolar Municipal
CEMA 1. Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient [Departament de Medi Ambient i Habitatge]
2. Centro de Estudios Marítimos del Atlàntico
3. Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals
CEMAT Conferència Europea de Ministres d’Ordenació del Territori
Cemfis Centre Minusvàlids Físics de Santa Coloma de Gramenet
CEMSATSE Confederació Estatal de Metges - Sindicat d’Auxiliars Tècnics Sanitaris d’Espanya (és una confederació; les sigles no porten guió)
CEN Comitè Europeu de Normalització
CENA Club d’Esquí Nòrdic l’Arp (Tuixén, Alt Urgell)
Cencat Centre d’Emergències Nacional de Catalunya
Cendoj Centro de Documentación Judicial
Cenelec Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica
CENIT Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica
Censis Centro di Studi e Investimenti Sociali
CENYC Council of European National Youth Committees
CEO 1. Centre d’Estudis d’Opinió
2. chief executive officer
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales
Ceolpe Centre Oleícola del Penedès
CEOSA Corporación Empresarial ONCE, SA
CEPA Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
CEPA Centro de Estudios y Proyectación del Ambiente
Cepal Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib [Nacions Unides]
CEPBA Centre Europeu de Paral•lelisme de Barcelona
CEPE centros estatales de promoción empresarial
Cepepc Col•lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana
CEPF Centre Europeu de la Propietat Forestal
Cepome Centre de Policia de Menors (Mossos d’Esquadra)
CEPROPAE Centre de Promoció de Productes Agropecuaris Ecològics
Ceprolai Centro de Promoción del Laicado (La Paz, Bolívia)
Ceprom Centre de Formació i Promoció Ocupacional
CEPS Centre d’Estudis i Prevenció de la Sida
Cepta Confederació Empresarial de la Província de Tarragona
Cepyme Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CERA Censo electoral de residentes ausentes
CERAC Centre Especialitzat de Reeducació d’Autistes i Caracterials
Cerca Centres de Recerca de Catalunya
CERCLA Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 1980 [residus]
CERE centre experimental de règim especial (ensenyament)
CERM Coordinated Emergency Response Mesures
Cermi Consejo Español de Representantes de Minusválidos
CERN Centre Européen de Recherches Nucléaires
CERSA Compañía de Electrónica y Robótica, Sociedad Anónima
Certec Centre d’Estudis de Riscs Tecnològics
CES Confederació Europea de Sindicats
Comitè Econòmic i Social
Centre Ensenyament Secundari
Cesac Centre de Sanitat Avícola de Catalunya
CESAER Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research
Cesca Centre de Supercomputació de Catalunya
CESI Confederació Europea de Sindicats Independents
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A (empresa consultora; estudis tècnics sobre la línia MAT)
Cesid Centro Superior de Información de la Defensa
CET 1. Centre Especial de Treball
2. Comissió Europea de Turisme
Cetemmsa Centre de Tecnologia Empresarial de Mataró i Maresme
Cetex Centre d’Innovació Tèxtil
CETIC Centre Tecnològic per a la Innovació en Comunicacions
CETMO Centre d’Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale (també: Centre d’Estudis per al Transport de la Mediterrània Occidental)
CETSA (empresa de transports)
CETT Centre d’Estudis Tècnics Turístics
CEUMT Centre d’Estudis Urbanístics, Municipals i Territorials
Cevipe Centre Vinícola del Penedès
CFC clorofluorocarboni o clorofluorocarbur
CFES-IAM California Fire Economics Simulation - Initial Attack Modeule (prevenció i extinció incendis)
CGE Contracte Global d’Explotació
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CGPM Consell General de Pesca de la Mediterrània
cgs centímetre-gram-segon
CGT 1: Confederació General del Treball
2: Confederació General de Treballadors
CHC Consorci Hospitalari de Catalunya
CHE Confederación Hidrológica del Ebro
CI (és el nom d’un tipus de gas)
CIA Central Intelligence Agency
CIAPE Centre d’Informació i Atenció a la Població Estrangera
CIC Consell Interuniversitari de Catalunya
CICOC Centre d’Informació i Coordinació Operativa de Catalunya (Bombers)
CICSA Consultor de Ingenieria Civil, SA
CICT 1: Centre Internacional de Ciència i Tecnologia
2: Comitè d’Investigació Científica i Tècnica
Cicyt Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
CIDA Agència Canadenca per al Desenvolupament Internacional
CIDE Centre d’Investigació i Documentació Educatius
Cidem Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
CDIAP Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca
CIDIM classificació internacional de deficiències, incapacitats i minusvalideses [OMS, 1980]
CIDO Centre Internacional per al Desenvolupament de l’Oceà
Cidob Centre d’Informació i Documentació Internacional a Barcelona
Cidoc Centre d’Informació i Documentació
CIE Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud
Consell Intertèxtil Espanyol
Ciemat Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
CIEMEN Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals
CIF classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut (en anglès, FIC)
CIFA Cente d’Investigació, Formació i Assessorament
CIFE Centre Internacional de Formació Europea (França)
CIFESA Compañía Industrial Film Español, SA
CIFO Centre d’Innovació i Formació Ocupacional
CIG Converxencia Intersindical Galega
Cig Conferència Intergovernamental [UE]
CIGCSA Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA
CIGEC Centre Integral de Gestió d’Emergències de Catalunya
Cigesa Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA
CILD Comissió Interdepartamental d’Integració Laboral [dels Disminuïts]
CILMA Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
CIIMU Consorci Institut d’Infància i Món Urbà
CIIRC Centre Internacional d'Investigació i Recursos Costaners
CIM 1: Central Integral de Mercaderies
2: Computer Integrated Manufacturing
3: Contracte de transports internacionals per ferrocarril de mercaderies
CIMA 1. Comissió Interdepartamental del Medi Ambient
2. Fundació Centre Internacional de Música Antiga
CIMALSA Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA
CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
CIMSS Comissió interdisciplinària mixta sociosanitària
Cinet Connexió Internet (empresa de la Fundació Catalana per a la Recerca)
CIO Comité International Olimpique
CIP Control Integrat de Plagues (programa)
Centre d’informació professional
CIPIE Centro de Investigaciones, Promoción y Cooperación Internacional (Fundación Iberoamérica - Europa)
CIPFA Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (òrgan auditor)
CIPN Centre d’Iniciatives per a la Producció Neta
Circle Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe
Circom Cooperativa internacional de recerca i d’acció en matèria de comunicació (Coopérative Internationale de Recherche en matiere de Communication)
Cire Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Generalitat)
CIREM Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània
CIRIT Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
(Va ser creat l'any 1980 com a Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica i a partir del Decret 313/2004, del 8 de juny, se'n va modificar el nom i l'estructura: passà a denominar-se Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica.)
CIS Centre d’Investigacions Sociològiques
CISM Centre d’Investigació en Salut de Manhiça (de Moçambic)
CISAC Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors
CIT Centre d’Informació del Treball
CIT Community Involvement Team (acció social, grup treballadors de Levi’s)
CITA Centres d’Integració de Telecomunicacions Avançades
CITE Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [tractat sobre comerç d’espècies en perill]
CITHA Confederation of International Trading Houses Association
CITIC Comissió Tècnica Interdepartamental [per a la coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a infants i adolescents amb disminució]
CITO (institut d’holandès)
CITRAN Centre d’Investigació, Tractament i Rehabilitació d’Addictes als Narcòtics
CIV Contracte de transports internacionals per ferrocarril de viatgers i equipatges
CIVE Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi
CJAS Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat
CJD Creutzfeldt-Jacob Disease
CLACA associació (referent a immigrants)
CLAP Comité de Liaison par l’Alphabétisation et la Promotion
CLASA Centros Logísticos Aeroportuarios, Sociedad Anónima
CLUSTER Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research (grup del qual forma part la Universitat Politècnica de Catalunya)
CMA Consell Mundial de l’Alimentació (ONU)
CMAC Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (abans IMAC)
CMBDH Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria
CMEA Council for Mutual Economic Assistance (Vegeu Comecon)
CMRAT Centre Mutual per a la Rehabilitació d’Accidents de Treball
CMT Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
CNAE Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques
CNAG Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos
CNE Consell Nacional de l’Energia
CNI Centre Nacional d’Intel•ligència
CNL Consorcio Nacional de Leasing
CNMV Comissió Nacional del Mercat de Valors
CNO Codi Nacional d’Ocupació (índex de classificació numèrica de tots els oficis emprat per l’Inem)
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (França)
CNSE 1. Confederación Nacional de Sordos de España
2. Comissió Nacional del Sistema Elèctric
CNT Confederació Nacional del Treball
Coag Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders
COAMB Col•legi d’Ambientòlegs de Catalunya
COBRA Centre Oncològic Biològic de Recerca Aplicada
Cocarmi Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (abans: Comitè Català de Representants de Minusvàlids)
Cocemfe Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España
Cocopa Comissió de Concordança i Pacificació (a Chiapas, Mèxic)
Cocsiba (? cooperativa de Balaguer)
Code 1. Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià
2. Consorci per a la Desinsectació i Desratització del Delta de l’Ebre
Codesma Comissió Promotora de la Defensa de la Serra de Marina
Codect Comitè de Desenvolupament Europeu de la Ciència i la Tecnologia
COE Companyies d’Operacions Especials (militars)
COEIC Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Coemco, SA Comedores de Empresas y Colectividades, SA
Cogam Colectivo Gay de Madrid
Cogeca Comitè General del Cooperativisme Agrari de la UE
COI Comitè Olímpic Internacional
COIET Centre Ocupacional i Especial de Treball (per a persones amb disminució.
Comecon Consell d’Assistència Econòmica Mútua (era el mercat comú de l’Europa oriental). També dit CMEA.
Comett Programa comunitari d’educació i de formació en el camp de les tecnologies
Comsa (?, grup empreses sector construcció)
Conacit Consell d’Avaluació Científica i Tècnica
Conacun Confederació Nacional d’Associacions de Cunicultors
Conai Comissió Nacional d’Intermediació (a Chiapas, Mèxic)
Conafe Confederació Nacional de Frisona Espanyola
CONC Confederació Obrera Nacional de Catalunya (CCOO a Catalunya)
Conca 1. Confederació Nacional de Cambres Agràries
2. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Conex Coneixement i Experiència [associació de gent gran de Catalunya]
Confavc Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya
Conforsa (centre de formació a distància, de Madrid)
CONGIAC Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Conserso Consorci de Serveis Socials
Conseu Conferència de nacions sense estat europees
COOB Comitè Organitzador Olímpic Barcelona 92
COP compostos orgànics persistents
COPA Sindicats agrícoles a Brussel•les
Copaga Cooperativa Provincial Avícola Ganadera
Copalme Cooperativa d’Almenar
Copca Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
Copcisa Construcciones y Obras Públicas y Civiles, SA
COPE Cadena de Ondas Populares Españolas
Copeam Conferència permanent de l’audiovisual mediterrània (francès)
Copecc Consorci per a la Projecció Exterior de la Cultura Catalana
COPEMED Nom d’un projecte promogut per l’AECI (Agència Espanyola de Cooperació Internacional), amb el suport de la Universitat d’Alacant, que treballa per a l’assessorament, el suport tècnic i la creació de xarxes de cooperació que facilitin la coordinació a favor de l’ordenació pesquera a la Mediterrània.
Coprec Consell per a la Reindustrialització de Catalunya
Coreper Committee of Permanent Representatives of the Member States at the European Union [vg. també Reper]
CORESC Consell d’Organitzacions Representatives de l’Economia Social de Catalunya
COSAR Centre Operatiu del Servei d’Agents Rurals del DARP
Cose Confederació de Silvicultors d’Espanya
Cosec Consorci per a la Sostenibilitat de l’Ebre Català
COST Cooperació europea en el camp de la investigació científica i tècnica
COTEC Fundació COTEC
Cotif Conveni relatiu als transports públics internacionals per ferrocarril
Cotrao Conferència de Treball dels Alps Occidentals
COV compostos orgànics volàtils
COVB Col•legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
CPA Central de Producció Audiovisual (de la CCRTV)
CPAC Centre de Promoció i Gestió d’Iniciatives d’Autoocupació Juvenil de Catalunya
CPB Centre de Psicoteràpia de Barcelona
CPC Comissió de Ports Catalunya
CPCPTC Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
CPI 1. Normativa sobre seguretat en els edificis (cimentaciones, pilotes in situ!)
2. Centre Productor de la Imatge (productora de vídeo i TV)
3. Corte Penal Internacional
CPIDE Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre
CPM Producció Cinematogràfica del Mediterrani (productora de vídeo i TV)
CPRP Cost per punt de ràting (Termcat: cost que suposa arribar a un 1% del públic objectiu d’una campanya publicitària)
CPT Consorci de Promoció Turística
CRAE 1. centre residencial d’acció educativa
2. Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica
Crall Centre de Reeducació d’Audició i Llenguatge (Vic)
CRAM Centre de Reconeixements i Avaluació Mèdics (ICS)
CRAS Centre de Reeducació Auditiva de Sabadell (del Vallès)
Crate Centro Regional de Asistencia Técnica (Fundació de Talca, Xile)
CRC Catàleg de residus de Catalunya
CRE Cànon de residus especials
CREA Centre de Recolzament Específic per a l’Adolescent (Premià)
CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (1987)
Creal Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
Crecul Colectivo Reinvindicativo y Cultural de Lesbianas (Madrid)
CREDA/
CREDAC Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius [de Catalunya] (Departament d’Educació)
CREDV centre de recursos educatius per a deficients visuals (ONCE)
CREI 1. (?) Comitè de Recerca d’Economia Internacional
2. centre residencial d’educació intensiva
Cresa Centre de Recerca en Sanitat Animal
Cresib Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
CRFM Consell de Regions Perifèriques Marítimes
CRID Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat
CRIPS Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (París)
CRIS Centre de Recuperació i d’Investigacions Submarines
CRP Centre de recursos pedagògics
CRPM Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes
CRUE Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles
CSAC Centre de Sanitat Avícola de Catalunya
CSAPIU Comissió de Selecció i Avaluació del Professorat, la Investigació i la Universitat (dins la Universitat Politècnica de Catalunya)
CSE Consulta Social Europea
CSC Confederació Sindical de Catalunya
CSCE Conferència de Seguretat i Cooperació a Europa
CSI agència de publicitat anglesa
CSI-CSIF Confederació Sindical Independent - Confederació de Sindicats Independents de Funcionaris
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Ministeri d’Educació)
CSIF Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios
CSMIJ Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
CSN Consejo de Seguridad Nuclear
CSTAR Centre ... de Tecnologia Aplicada del Ripollès
CSTC Confederació Sindical dels Treballadors de Catalunya
CSUB Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
CTESC Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
CTC Cable i Televisió de Catalunya
Consorci de Transferència de Coneixement
CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
CTGC Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
CTM Centre Tecnològic
CTiTI Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
CTIC comissió interdepartamental [per a la coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades als infants i adolescents amb discapacitats o amb risc de patir-ne]
CTP Comunitat de Treball dels Pirineus (Comunidad de Trabajo de los Pirineos, Communauté de Travail des Pyrénées, Pirinioetako Lan Elkartea)
CTS 1. Conformance testing service
2. Col•lectiu de Treballadors de la Sanitat
CTT Centres de Transferència de Tecnologia
CTTC Fundació Privada Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
CUAP centre d'urgències d'atenció primària
CUB Comissió d’Urbanisme de Barcelona
CUC Comissió d’Urbanisme de Catalunya
CUICA Comité Unitario Interprofesional de la Cinematografía y el Audiovisual
CUP Candidatura d'Unitat Popular
CUS Coordinadora d’Usuaris de Sanitat
CUSA Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua
CUSC-UB Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació
CUTE Sigles en anglès del projecte Transports Urbans Nets per a Europa
CVC Consell Valencià de Cultura

[D]DAAAR Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (ex-DARP, i també DAR —el departament ho escriu així—)
DAB Digital Audio Broadcast
DAC Documentació Assistida de Col•leccions (programa)
DAE Departament d’Atenció Especialitzada (programa antidroga penitenciari)
DAFO Debilitats, Amenaces, Forces i Oportunitats (informe de l’anàlisi estratègica d’una empresa)
DAI Delegats d’Atenció a la Infància. Depenen del Departament de Justícia.
DAM Delegats d’Assistència al(s) Menor(s). Depenen del Departament de Justícia
Danida Assistència Danesa per al Desenvolupament Internacional
DAOM Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització
DAP Direcció d’Atenció Primària
DAR Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (vegeu DAAAR)
DASC Departament d’Acció Social i Ciutadania
DBO Demanda biològica d’oxigen
DAO/FAO Disseny amb ajuda d’ordinador
DARP Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
DBB (Unió d’agricultors alemanys)
DBO Demanda bioquímica d’oxigen
DC Drought Code (humitat de la virosta compactada), una de les variables del FWI
DCU Disseny centrat en l’usuari
DDD desinfecció, desinsectació i desratització (tractaments DDD; carnet d’aplicador de tractaments DDD)
DDT diclorodifeniltricloretà
DEC Document d’especificacions tècniques (referit a la inspecció d’habitatges)
DELTA Developing European Learning through Technological Advance
Depana Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
DERD Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos
DERT Departament Especial de Règim Tancat
DEU Diagnòstics energètics urbanístics
DGAIA Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència [el 2001 es deia DGAM; abans s’havia dit DGAI, Direcció General d’Atenció a la Infància]
DGAM Direcció General d’Atenció al Menor
Dgicyt Dirección General de Investigación Científica y Técnica
DGOPS Direcció General d’Ordenació i Planificació Sanitàries
DGR Direcció General de Recerca (Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació)
DGRESS Direcció General de Recursos Econòmics del Sistema Sanitari (Departament de Sanitat)
Dhub Disseny Hub Barcelona (relacionat amb el Museu del Tèxtil i la Indumentària)
DIA declaració d’impacte ambiental
DIB document d’identitat bovina
DICT Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
Disvahe Distribuïdora de la Vall d’Hebron
DIUE Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
DMAH Departament de Medi Ambient i Habitatge
DMC Duff Moisture Code (humitat de la part superior de la virosta), una de les variables del FWI
DNI Defensa dels Nens Internacional
DNS Sistema de resolució de noms (suport de programari)
DOCE Diari Oficial de les Comunitats Europees
Docup Document únic de programació
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOP Denominacions d’origen protegides
Doses Desenvolupament de sistemes experts en estadística
DP dependència (el diputat López Rueda ho fa servir per referir-se a un tipus de centre residencial)
DQE document de qualificació empresarial
DQO Demanda química d’oxigen
DRI Dispositius de retenció infantils
DRIVE Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe
DSM diagnòstic de salut mental
DSPC Diari de Sessions del Parlament de Catalunya
DTVD Distribuïdora TV Digital (plataforma de Telefònica)
DQO Demanda química d’oxigen
Dun Declaració única agrària (també dita “de conreus”)
DURSI Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
DVB Digital Video Broadcasting
DVB-MHP Digital Video Broadcasting Multimedia Home Platform
DVD Digital video disc o digital versatil disc
Dya Detente y Ayuda (grup de socorrisme de carreteres, País Basc)

[E]e-CAP [programa informàtic atenció sanitària; segurament «CAP» ve de «centre d’atenció primària»]
e-Chos [programa informàtic atenció hospitalària; segurament «Chos» ve de «clínica hospitalària»]
EA 1.Estudiants en Acció (sindicat d’estudiants)
2. entitats autònomes (de la Gerneralitat)
EAC Estatut d’autonomia de Catalunya
Entitat Ambiental de Control
Eacat Extranet de les administracions catalanes
EAJA Entitat Autònoma de Jocs i Apostes
EAIA Equip d’atenció a la infància i a l’adolescència
EAE Equip d’alarma i evacuació
EAL Equip d’assessorament laboral [Ajuntament de Barcelona]
EAP 1: equip d’assessorament i orientació psicopedagògics (Departament d’Educació)
2: Equips d’atenció primària (Departament de Salut)
EAPC Escola d’Administració Pública de Catalunya
EASU associació (referent a immigrants)
EBA Equips de Base Associativa (sanitat)
EBE Espais de benvinguda educativa
EBLUL European Bureau for Lesser-Used Languages
EBU European Broadcasting Union (Unió Europea de Radiodifusió)
ECA Empreses Col•laboradores de l’Administració (Indústria ?)
ECAI Entitats col•laboradores per a l’adopció internacional (segons la web de Justícia: “d’adopció internacional”)
ECC-Net The European Consumer Centres Network (xarxa telemàtica)
ECEA Estratègia Catalana d’Educació Ambiental
ECHO Office Humanitaire de la Communauté Européenne
ECIS European Centre for Infraestructure Studies
ECLAIR European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research
ECNPC Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya
Eco Ed conferència mundial sobre educació ambiental
Ecofin Consell de Ministres d’Economia i Finances de la UE
Ecom Federació comarcal de disminuïts psíquics
Ecosoc Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides
ECPAT Espanya Entitat per la defensa dels drets dels infants i contra llur explotació sexual
Ectarc European Centre for Traditional and Regional Cultures
ECTS European Credit Transfer System (sistema de crèdits de l’espai europeu universitari)
ecu(/ s) Prové de *European currency unit+, però és acceptat com a terme comú en el suplement del DGLC del 1990 (Documents de la Secció Filològica, I); quan és emprat com a símbol, va en caixa alta.
ECU Equip comercial únic (agricultura)
Edac Edificis d’Alta Qualitat Energètica i Ambiental (projecte)
EDAR estació depuradora d’aigües residuals [Junta de Sanejament]
EDC Departament d’Educació
EDCTP European Developing Countries Trial Programme [recerca mèdica]
EDEN Ethic, Democratic, Ecovillage, Network [entitat ecologista]
EDI electronic data interchange
EDF Électricité de France
Edifact Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
Edis Equipo de Investigación Sociológica
Ediuoc (editorial de la Universitat Oberta de Catalunya)
EDPA Espai de debat permanent i aplicat (Serveis Socials)
EEB Encefalopatia espongiforme bovina
EEES espai europeu d’educació superior (hem quedat de fer-lo en caixa baixa, de moment, setembre 2008) )
EET encefalopatia espongiforme transmissible
EFA (sigles de l’avió de combat europeu, projecte comunitari)
EFICS European forest information and communication system
Efiensa Eficiència Energètica, SA
EFQM European Foundation for Quality Management
EFR empreses familiarment responsables (IESE)
EFSA European Food Safety Authority (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària)
EFTA European Free Trade Association
EGAESA Empresa de Gestión de Aeropuertos del Estado, SA
Egatur Encuesta del Gasto Turístico en España
EGHAM Euskal Heriko Gay Askopen Mugimendia
EGM Estudi general de mitjans (informe periòdic sobre l’audiència de ràdios, diaris…)
EIA enzimoimmunoanàlisi (test VIH) [v. "Elisa"]
EIC Entitats d’Inspecció i Control
EICSTES European Indicators, Cyberspace and the Science-Technology-Economy System (Unió Europea)
EIEL Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales
EISSA Energètica d’Instal•lacions Sanitàries, SA (Generalitat)
ELA 1. Entitats locals de l’aigua
2. Esclerosi lateral amiotròfica
Elaine Xarxa europea d’autoritats locals per a l’intercanvi d’informació sobre les polítiques de les minories ètniques
Elisa Enzime-linked immunosorbent assay [v. EIA]
EM Encefalomielitis Miàlgica
EMA Entitat del Medi Ambient
Emakunde Institut Basc de la Dona
EMAS Eco-Management and Audit Scheme (certificació mediambiental)
EMATSA Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA
EMBL European Molecular Biology Laboratory
EMD Entitat Municipal Descentralitzada
EMEA European Agency for the Evaluation of Medical Products
Emersa Emergències i suport sanitari (programa formació bombers)
EMIPAC Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya
EMSSA Empresa Metropolitana de Sanejament, SA
EMSHTR Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i de Tractament de Residus
EMT Entitat Metropolitana del Transport
EMU Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL
EMUC Emissores Municipals Unides de Catalunya
EMIPAC Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de Catalunya
EMPA Associació d’Empresaris Marítims i Pesquers
ENA École Nacionale d’Administration
Enagas Empresa Nacional del Gas
ENASA Empresa Nacional d’Autocamions SA
Enatcar Empresa Nacional de Transportes por Carretera
Enausa Empresa Nacional de Autopistas SA (Madrid)
Enel Empresa italiana que ha comprat Carbons Pedraforca
Endesa Empresa Nacional de Electricidad, SA
ENESA Entidad Nacional Española de Seguros Agrarios
ENG Electronic news gathering (producció electrònica de notícies; conegut com a «equips lleugers de reportatge») [TV3]
Engestur Ens de Gestió Urbanística, SA (de Badalona)
Enher Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana, SA
Enicres Entidades de inspección y control reglamentario
ENPE espai natural de protecció especial
Enpetrol Empresa Nacional de Petróleos
Enresa Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA
ENSO El Niño Southern Oscillation
Enusa Empresa Nacional de l’Urani, SA
ENVIN Estudio nacional de vigilancia de infecciones nosocomiales en UCI1
Envireg Programa d’ajut a la protecció del medi en zones menys afavorides
EOH Encuesta de ocupación hotelera
EOI escola oficial d’idiomes
EPA 1. Enquesta de població activa
2. Environment Protection Agency (També dita USEPA)
3. Equips de primers auxilis
EPAF Equips de prevenció activa i forestal (Registre Europeu d’Emissions Contaminants)
EPEL empresa pública empresarial local
EPER European Pollution Emission Register
EPI Equips de primera intervenció
Epincat Estudi de prevalença de la infecció nosocomial a Catalunya
Epinetac Exposure Prevention Information Network Accidents
EPISER Estudi de Prevalença i Investigació de la Societat Espanyola de Reumatologia (?)
EPLICSA Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, Societat Anònima
Epoc Enfermedad pulmonar oclusiva crónica
Epoch European programme on climatology and natural hazards
EPRA European Platform of Regulatory Authorities (Consell Audiovisual de Catalunya) (Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores)
EPROM Erasable, programmable, read only memory (nom del xip que duen els programes dels assortidors de les gasolineres)
EPS Equip Prevenció Sida
EPS sigla del poliestirè expandit
EPSI Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona
EQA European Quality Assurance (certificació europea de qualitat mediambiental)
Equacat SA per a l’explotació i la gestió del Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels
ER empresa registrada
ERA European Research Area
Espai Europeu de la Recerca
Erasmus European action scheme for the mobility of university students
ERE expediente de regulación de empleo
Ermes European Radio Messaging System
ERO expedient de regulació d’ocupació
ERP enterprise resource planning (planificació de recursos empresarials)
ERSU Eliminació de residus sòlids urbans. (Impost municipal)
ESA European Space Agency
ESAT Emergency Services Action Team
ESADE Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses
Esca Enquesta de salut de Catalunya
ESCAC Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
ESF European Science Foundation
Esico Fundació Estudi i Cooperació
Esmai Escola Superior de Management Internacional
Esmuc Escola Superior de Música de Catalunya
ESO educació secundària obligatòria
Esplac Esplais catalans
Esprec Estudi prospectiu de la demanda d’energia a Catalunya (?)
ESPRIT European strategic programme for research and development in information technology
ESRI Environmental System Research Institute
ESRF European Synchrotron Radiation Facility
ETANE Equip de Treball de l’Àfrica Negra a l’Ensenyament
ETAP Estació de tractament d’aigües potables
ETCA equivalència en temps complet anual [cens població que viu regularment en un lloc]
ETP 1. Escola tècnico professional
2. european technology platform (plataforma tecnològica europea)
ETSEIB Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona
ETSEIT Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Terrassa
ETSETB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
ETSI European Telecommunications Standards Institute
ETT empresa de treball temporal
EUA Estats Units d’Amèrica
EUDIFF Associació europea per al desenvolupament de la informació i la formació de les dones
EuE Euskal Ezkerra
Eufami Federació Europea d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals
EUNCET Escola Universitària de Negocis de la Caixa d’Estalvis de Terrassa
Euram Euroregió de l’arc mediterrani
Euratom Comunitat Europea de l’Energia Atòmica
Eureka programa europeu
Eures European Employment Services (xarxa Eures)
Euret European research for transport
euríbor Euro Interbank Offered Rate (el Termcat el té amb accent i minúscules!)
EURL entreprise unipersonnell à responsabilité limitée
Eurofed Banc central europeu
Eurofrom Desenvolupament de noves qualificacions, competències i oportunitats d’ocupació per fomentar la convergència a escala comunitària
Euromed Euro-Mediterranean Conference on Local Water Management (Marsella, novembre de 1996)
Euroncap European New Car Assessment Programme
EuroNGOs European Non-Governmental Organisations for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development
Europer (associació del joc)
Europol (sobre delictes comesos per mitjà d’Internet)
Euro RSG Regional Search Group
Eurorai The European Organization of Regional External Public Finance Audit Institutions (Associació Europea d’Òrgans de Control Extern Regionals)
Eurostat Oficina d’Informacions Estadístiques
Eurotecnet programa europeu
Eurup (?) (societat instrumental de la Unió de Pagesos)
Eurydice Info Educational and youth policy in the european community (títol de l’informe)
EUSABSA Estacionaments urbans de Sant Adrià de Besòs, SA
Evami equips de valoració de maltractaments infantils
EVO Equip de valoració ocupacional [Benestar Social]
Exceltur Alianza para la Excelencia Turística
EZLN Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional

[F]FAC Federació Avícola Catalana
Faconauto Federació d'Associacions de Concessionaris d'Automoció
FAD 1: Fundació d’Ajuda contra la Droga
2: Foment de les Arts Decoratives
3: crèdits (crèdits condicionats a la compra de productes espanyols, equivalents a subvencions a l’exportació a benefici d’empreses espanyoles)
4: Fons d’Ajut al Desenvolupament
FAGA Fondo Andaluz de Garantía Agraria
Fada Federació d’Associacions per a l’Adopció
FAES Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
FAGC Front d’Alliberament Gai de Catalunya
Fagic Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
FAIR Federal Agricultural Improvement and Reform Act
FAJEEC Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors de Catalunya)
Famac un tipus de loteria il•legal
FAO Food and Agriculture Organization of The United Nations
FAPAC Federació d’Associacions de [Mares i] Pares d’Alumnes de Catalunya
FAPAES Federació d’Associacions de [Mares i] Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya
FAPEL Federació d'Associacions de [Mares i] Pares d'Escoles Lliures de Catalunya
FAR fatal accident rate
FARC Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia
Farsite Fire Area Simulator
FAS Fons d’acció social
Fasamcat Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña
FAST Forecasting and Assessment in the field of Science and Technology
FATEC Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya
FATES Fons d’acció territorial de l’educació superior
FAV Federació d’Associacions de Veïns
FAVB Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
Favibc Federació d’Associacions de Veïns dels Habitatges Socials i de Benestar de Catalunya
FBI Federal Bureau of Investigation
FCAC Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
FCCD Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
FCCCX Federació Catalana de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters
FCCUC Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
FCEC Federació Catalana d’Entitats Corals
FCI Fons de compensació interterritorial
Fundació Cecot Innovació
FCIC Federació de Col•lectius d’Immigrants de Catalunya
FCLC Fons de Cooperació Local de Catalunya
FCONGD Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
FCPE Federació Catalana de Pesca Esportiva
FCTAC Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
FCTE Federació Catalana de Treballadors de l’Ensenyament
FDA Food and Drugs Administration / Agency (EUA)
FEAC Família, Escola, Acció Compartida (programa)
Feader Fons europeu agrícola per al desenvolupament rural
FEAFES Confederación Española de Agrupaciones de Familiares de Enfermos Mentales
FEAPS Confederación Española de Federaciones y Asociaciones pro Personas Deficientes Mentales
Februpi Federació de la Raça Bovina Bruna dels Pirineus
FECAC Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña
Fecafamm Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals
Fecapaee Federació Catalana d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Educació Especial
FECAPANSIC Federació Catalana de Pares de Nens Sords i Sordcecs
Fecatra Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils
FECAV Federació Empresarial Catalana d'Autotransports de Viatgers
Fecavem Federació Catalana de Vendedors de Vehicles a Motor
FECE Federació d’Entitats Catalanes a l’Estranger
FECEA Fundació Empresa Catalunya, Europa i Amèrica
Fecetc Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya
Fecic Federació Catalana d’Indústries de la Carn
FECIT Federación Española de Centros de Iniciativa y Turismo
FECOC Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum
FECSA Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA
Fectac Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya
FED Fons europeu de desenvolupament
Fedaia Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i a l’Adolescència
FEDACA Federació d’Empresaris d’Ascendència Catalana d’Amèrica
FEDAGAC Federació Espanyola d’Associacions i Gremis d’Animals de Companyia
Fedalcs/FEDALS Federación Española de Asociaciones de Lucha contra el Sida
FEDAN Federació d’Entitats pro Drets dels Animals i la Natura
Fedarene Federació d’Agències Regionals d’Energia
Fedecine Federación de Distribuidores Cinematográficos
Fedecom Federación Española de Empresas de la Confección
Fedelatina Federación de Entidades Latinoamericanas en Cataluña
Fedenatur Federació Europea d’Espais Naturals i Rurals Metropolitans i Periurbans
Feder 1. Fons europeu de desenvolupament regional (UE)
2. Federación Española de Enfermedades Raras
Fedit Federació Espanyola d’Organismes d’Innovació i Tecnologia
Feemcat Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya
FEF Federación Española de Futbol
Fefic Federació de Fires de Catalunya
Fefric Federació de Frisona Catalana (vaques)
FEGA Fons espanyol de garantia agrària
Fegil Federació Estatal de Gais i Lesbianes
Feique Federación Empresarial de la Industria Química Española
FEISD Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down
Femarec ? (fundació privada d’ajuda als disminuïts físics i mentals)
Femcat Fundació privada d'empresaris (tenen un conveni amb el Parlament)
Femec Forum Euromeditérranéen des Cultures
Femel Federació d’Empresaris Metal•lúrgics
Femise ? [xarxa euromediterrània d’instituts econòmics]
FEMP Federació Espanyola de Municipis i Províncies
Fenda Federació Espanyola de Defensa per a l’Adopció (això diuen)
Fenadismer Federación Nacional Discrecionales de Mercancías
Fenin Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària
FEOGA Fons Europeu d’Orientació de Garantia Agrícola (UE)
FEP Fons europeu de [de la / per a la] pesca
FEPA Food and Environment Protection Act
Fepercat Federació d’Entitats Peruanas a Catalunya
Fepromodel Federació de Productors de Mol•luscos del Delta de l’Ebre
FERE Federación Española de Religiosos de la Enseñanza
FERS Federación Española de Religiosos Sanitarios
Fesalc Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya
FESEC Fundació Estudis Socials i Econòmics de Catalunya
Fesoca Federació de Persones Sordes de Catalunya
FETE Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza
FEU Fons estructurals comunitaris
Feve Ferrocarrils de Via Estreta
FFI Forces Franceuses de l’Interieur
FFMC Fine Fuel Moisture Code (humitat del combustible fi -fulles i branques fines-), una de les variables del FWI
FIHR Federació Intercomarcal d'Hosteleria i Restauració
FIAB Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
Fiapas Federación Española de Asociacions de Padres y Amigos de los Sordos
FIAS Fundació [per a la?] Innovació [de l’?] Acció Social
FIAT Fabbrica Italiana Automobili Torino
FIBA 1: Federació Internacional de Bàsquet Amateur
2: Federació Internacional de Boxa Amateur
FIC Festival Internacional Cervantí (de Mèxic)
FICC Federació Internacional de Cineclubs
Ficosa ? (sembla que no són sigles)
FIEC Finançament de les Inversions a les Empreses Comercials
FIEC Federació Internacional d’Entitats Catalanes
FIES Fons per a la Investigació Econòmica i Social (fundació)
Fichero de Internos de Especial Seguimiento
FIFA Federació Internacional de Futbol Associació
Fimec Pla d’actuació del Departament de Comerç
FIMMA Fondo de Infraestructuras para la Mejora del Medio Ambiente
Fina Federació Internacional de Natació
Finnida Agència Finlandesa per al Desenvolupament Internacional
FIP Formació i inserció professionals (pla)
FIS Front Islàmic de Salvació
FIS Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social
FISA Federació Internacional de Societats de Rem
FIPSE Fundación para la Investigación y la Prevención del Sida en España
FIT Formación e Información sobre Tratamientos en el VIH / sida
FITA Federació Internacional del Tir a l’Arc
FLAIR Food linked agro industrial research
FOL (crèdit FOL). Crèdit de formació i orientació laboral
FMACU Federació Mundial d’Associacions, Centres i Clubs UNESCO
FMC Federació de Municipis de Catalunya
FMCU Federació Mundial de Ciutats Unides
Fmhoc Federació de Metges d’Hospitals de Catalunya
FMI Fons Monetari Internacional (també dit IMF)
FNAC Fédération Nationale d’Achat de Cadres [cadena francesa de llibreries]
FNC Front Nacional de Catalunya
FNEC Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
FNPT Fondo Nacional de Protección al Trabajo
FNSEA Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
FNUAP Fons de les Nacions Unides per a les Activitats en matèria de Població
FNULAD Fons de les Nacions Unides per a la fiscalització de l’ús indegut de drogues
Foarsa Forjas y Aceros de Reinosa
Fobsic Fundació Observatori per la Societat de la Informació de Catalunya
FOC Front Obrer de Catalunya
FOCA 1: Formula One Constructors Association
2: nom d’un avió bimotor amfibi militar (emprat en extinció d’incendis)
Focasa Forestal Catalana, SA
FOCIR Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes
FOEG Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona
Foessa Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, Fundación
Fogasa Fons de garantia salarial
FOLC Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana
Fonas Fondo de apoyo social
Fopa Formació Permanent d’Adults
Fopi Formació Permanent Institucional
Fopit Formació de Professors i Tutors (pla institucional)
FORPPA Fons d’Ordenació i Regulació de Preus i Productes Agraris.
Force Programa europeu (desenvolupament de la formació professional)
Forcem Fundación para la Formación Continua en la Empresa
FORTA Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics
FPAC Federació de pares d’alumnes de Catalunya
FPCAT Fundació Privada Catalana per a l'Arbitratge Tècnic
FRAP Front Revolucionari Antifeixista Patriòtic
FREREF Fundation des Régions Européennes pour la Recherche en Education et en Formation
FROB Fons de reestructuració ordenada bancària
FROM Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos
Frontex Agència europea de fronteres exteriors
Frontur Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras
FSE Fons social europeu
FTP Franc Tireurs et Partisans
FUCVAM Federación Uruguaya de Construcción de Viviendas por Ayuda Mutua
Fuinca Fundación para el Fomento de la Información Automatizada
Funcas Fundación Cajas de Ahorro
Fundosa ? [Fundación ONCE, SA?]
Fusic Fundació Societat i Cultura
Futures Futuro del turismo español (pla de competitivitat del turisme espanyol)
FWI Fire Weather Index (índex de perill meteorològic de foc), emprat pel sistema canadenc de risc d’incendi, amb diverses variables (FFMC, DMC, DC, ISI, BUI)

[G]GAFI Grup d’Acció Financera Internacional (òrgan de l’OCDE)
GAL 1. grup paramilitar espanyol dirigit per un tal general GALindo
2. Grups d’acció local (sobre programes comunitaris, món rural...)
GALAUS Grup d’Acció Local Alt Urgell Sud
GAM Grup d’Ajuda Mútua
GAMS Groupement d'hommes et de femmes africains et européens pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles féminines
GAP Grup d’Estudis de l’Alt Pirineu
GASP Grup d’Acció al Servei de Catalunya
GATCPAC Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània
GATS General Agreement on Trade and Services
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GAV Grup d’Acció Valencianista
GCS Grup Català de Sociolingüística
GEC Gestió del Coneixement (empresa del Grup UOC)
Gremi d’Editors de Catalunya
Gecat Gestió Econòmica de la Generalitat de Catalunya (sistema)
GECOS general electric comprehensive operating system
Gedas ? (Gent@emprenedora) (empresa de realitat virtual)
Gedesa Gestión de Sanciones (empresa especialitzada en recursos contra multes, etc.)
GEE gasto estatal equivalente
GEI Grup Especial d’Intervenció (Mossos d’Esquadra)
Geieg Grup Excursionista i Esportiu Gironí (tenen emissora de ràdio)
GELA Grup d’Estudis de les Llengües Amenaçades
GEM 1. Global Entrepreneurship Monitor (informe GEM, d’emprenedors)
2. Grup d'Emergències Mèdiques (de Bombers)
GENYSI Projecte (Grupo de Estudios Neonatológicos y de Servicios de Intervención)
GEPEC Grup Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp [Reus, Tarragona]
GERED Groupe d’Étude et de Recherche sur l’Environement et le Développement (Benín)
GES 1. Gabinet d’Estudis Socials
2. Graduat d’Educació Secundària
GESESA Gabinet d’Estudis Socials i Econòmics, SA
Gesfersa Gestión de la Fertilización, SA
Gesop Graphical Environment for Simulation and Optimization [enquestes]
Gespa (?) grup especial de la Guàrdia Urbana [pesca]
Geven Grup Ecologista del Vendrell
GFA Groupements fonciers agricoles
GHB gamma hidroxibutirat (èxtasi líquid)
GIA Grup d’Informació Ambiental
GIAC Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
GIF 1: Gestió d’Infraestructures Ferroviàries
2: grans incendis forestals
GIMM Grups d’Invàlids de Mataró i el Maresme
GIP Gestió Integrada de Personal
GIR Gestió integrada de recursos
GIS Geographical Information System (sistema d’informació geogràfica)
GISA Gestió d’Infraestructures, Societat Anònima
GLP gas liquat del petroli
GMA Gestora de Medios Audiovisuales (empresa d’A3 Televisión)
GOAC Germandats Obreres d’Acció Catòlica (en castellà, HOAC)
GPS global positioning system
GPSS Gestió i prestació de serveis de salut
Gradisca Grup Associats de Disminuïts de Catalunya
GRAE Grup de Recolzament d'Activitats Especials del Cos de Bombers
GRAF Grup de Reforç d’Actuacions Forestals
GRAMC Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals i Treballadors Estrangers
Gramepark Gramepark, SA
Greco 1. Programa global de regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración en España
2. Grup d'Estats contra la Corrupció [Consell d'Europa]
Grefacsa Greixos i Farines de Carn, SA (de Sant Joan de les Fonts)
Gretel Grup d’Estudis de Tècnica Legislativa
Grimteva Gremi de Teixidors Auxiliars del Vallès
Grume Grupo Menores (Policía Nacional)
GSM telefonia mòbil GSM
GSP Grup de Sanejament Porcí [agrupació de Lleida: productors sector porcí]
GSS Gestió de Serveis Sanitaris
GSS Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome
GTech (GTech Corporation: empresa d’equips i programes informàtics)
GTEP-IRTA (programa de gestió i selecció per a granges porcines, de l’IRTA)
GTI Gavanenca de Terrenys Immobiliària (més o menys)
GTP Grup de Treball Professional (ensenyament)
GTS govern territorial de salut
GTT Grup de Treball sobre Tractaments de VIH

[H]HACCP Hazard Analysis & Critical Control Points (gestió d’empreses)
HAWCA Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan
HCAP Història clínica d’atenció primària
HCG Hormona gonadotrofina coriònica
HCR [v. ACNUR]
HDL high density lipoprotein
Hecsa Hidroelèctrica de Catalunya, SA
Helios Programa per a la integració social i econòmica i la vida autònoma dels minusvàlids
HIB Haemophilus influenzae del tipus B
Hifrensa Hispano-francesa d’Energia Nuclear, SA
HIPC heavily indebt poor countries
Hytasa Hilaturas y Tejidos Andaluces, Sociedad Anónima
Holesa Hotelera de Levante, SA (del grup Hesperia)
Holsa Holding Olímpic, Societat Anònima
Horeb associació (no en sabem res més)
HOSA Hidroeléctrica de Oliana, SA
HTLV-III virus limfotròpic T humà
HUGTP Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Hunosa Hulleras del Norte, SA
HUB

[I]I2Cat (projecte d’Internet de segona generació)

IAC Intersindical Alternativa de Catalunya
IACSI Institut Agrícola Català de Sant Isidre
IADES És un projecte, però...
Iaeden Institució Altempordanesa de Defensa i Estudi de la Natura
IAE impost d’activitats econòmiques
IAF International Astronautical Federation
IAIA Associació Internacional d’Impacte Ambiental (International Assocition for Impact Assessment)
«iaia» [nom amb què popularment es coneix la] Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental
IAJD impost d’actes jurídics documentats
IARC International Agency for Research on Cancer
IAS Institut d’Assistència Sanitària
IATA International Air Transport Association
IAVI International AIDS Vaccine Initiative
IBA Important Bird Area
IBEDE Institut Balears d’Estudis de Direcció d’Empreses
Ibex ? [Iberia índex?]
IBI impost de béns immobles
IBMR Image Based Modeling and Rendering
ICA Instituto del Crédito Agrario
ICAA Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
ICAA Institut de Cinematografia i Arts Àudio-visuals
ICAB Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona
ICAC 1. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
2. Institut de la Creació Artística i el Pensament Contemporani
Icaen Institut Català de l’Energia
Icat FM (nom d’una de les emissores de Catalunya Ràdio, a més a més de: Catalunya Ràdio, Catalunya Informació i Catalunya Música)
ICAL Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local (Masana dixit)
ICAM Institut Català d’Avaluacions Mèdiques de Catalunya
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICASO International Council Aids Service Organization
ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
ICC 1: Institut Català del Crèdit
2: International Certificate Conference (expedeix certificats de coneixement d’idiomes)
3: Institut Cartogràfic de Catalunya
ICCA 1: Institut Català del Crèdit Agrari
2: Instituto Crédito Cajas de Ahorro
ICCAT International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas
ICD Institut Català de la Dona
ICE 1. Institut Català de l’Ensenyament
2. Institut de Ciències de l’Educació
Icecat conveni (International Chemical Environment) (Cat = Catalunya ?)
ICEM Institut Català d’Estudis Mediterranis [modificat el nom per llei del 95; vegeu ICM i IEMed]
ICESB Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona
ICESD Institut Català d’Ensenyament Secundari a Distància
Icex Instituto de Comercio Exterior
ICF Institut Català de Finances
ICF Crèdit (línia d’inversió de l’Institut Català de Finances)
ICF Creix Comerç
(línia d’inversió de l’Institut Català de Finances)
ICF Creixement Empresarial
(línia d’inversió de l’Institut Català de Finances)
ICF Equipaments
ICF Holding
ICHM institut superior de sanitat italià
ICI Institut de Cooperació Iberoamericana
ICI indicador de clima industrial
ICIC Institut Català d’Indústries Culturals
ICICT Institut Català d'Inspecció i Control Tècnic
ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (OMS, 1980)
ICIF Institucions col.laboradores d’integració familiar
ICIO Impuesto sobre construcciones, instalaciones u obras
ICIP Institut Català Internacional per la Pau
ICM indemnitzacions compensatòries de muntanya
ICM Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació (antic ICEM; des de l’abril del 2002, es diu IEMed)
ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
ICO 1: Institut Català d’Oncologia
2: Institut de Crèdit Oficial
Icom International Council of Museums
Icona Instituto para la Conservación de la Naturaleza
Icone Índex comparatiu de normes europees
ICO Pyme Línia de l’Institut de Credit Oficial
ICPI Institut Català de Promoció Social
ICQP Institut Català de Qualificacions Professionals
ICREA Institució Catalana per a la Recerca i Estudis Avançats
ICS Institut Català de la Salut

ICT Infraestructuras Comunes de Telecomunicacions
ICTA Institut Català de Telemàtica Aplicada
idCAT (identificador digital reconegut X.509 emès per l’Agència Catalana de Certificació-CATCert
IDAE Institut per a la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia
IDAPA Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
IDE Inversió directa a l’exterior (servei/programa Copca)
Idea Identificació Electrònica d’Animals (projecte UE)
IDEC Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya
IDEC Institut d’Educació Contínua (fundació promoguda per la Universitat Pompeu Fabra)
Idece Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Idelco Instituto de Estudios del Libre Comercio
Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
IDFO Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació
IDH Índex de Desenvolupament Humà
IDI Institut de Diagnòstic per la Imatge
Idiada Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (Generalitat)
Idibaps Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer/centre de recerca, a l’Hospital Clínic (Generalitat, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona i CSIC)
IDS Informació per la Defensa del Soldat (Barcelona)
IDT Investigació i Desenvolupament Tecnològic
Iearn International Education and Resource Network (xarxa correu electrònic internacional)
IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement
IEC Institut d’Estudis Catalans
Ieder Institut Europe d’Estudis i Desenvolupament Regional
IEFC Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya
IEG International Environmental Governance (és una iniciativa del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP)
IEMed Institut Europeu de la Mediterrània
IEO Instituto Español de Oceanografía (o Oceanográfico)
Institut Europeu de l’Ombudsman
IEREM Institut d’Etudes et de Recherche Europe Méditerranée (institut francès d’estudis i recerca de l’Europa mediterrània)
IES 1: institut d’ensenyament secundari
2: Institut d’Estudis de la Salut
IESE Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa
IESI Institut d’Ensenyament Secundari i d’Idiomes
IES-SEP Institut d’ensenyament secundari i superior d’ensenyaments professionals
IFAE Institut de Física d’Altes Energies
Ifaplan ? (programa europeu)
IFC International Finance Corporation
Ifem Instruments Financers per a Empreses Innovadores
Ifema Feria de Madrid
Ifercat Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
IFIM Instream Flow Incremental Methodology (emprat als EUA per designar l’índex de control de l’aigua)
IFIP International Federation for Information Processing
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions
IFOP Instrument Financer d’Orientació Pesquera (Unió Europea)
IFREI family responsible employer index (índex d’empreses familiarment responsables, IESE)
IG Metall sindicat alemany de la metal•lúrgia i de l’electrònica
IGAE Intervención General de la Administración del Estado
IGLU Institut de Gestió Urbanística Local
IGME Instituto Geológico y Minero de España
Igop Institut de Govern i Polítiques Publiques
IGP indicacions geogràfiques protegides
Igsoc International Graduate School of Catalonia
IHSA International Health Services Argentina
Iidall Institut d’Investigació i Desenvolupament Agrari de Lleida
IIED Institut Internacional per al Medi Ambient i el Desenvolupament
IIFV Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
IIG Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya
ILC Institució de les Lletres Catalanes
ILE(S?) iniciatives locals d’ocupació (Departament de Treball) (*iniciativas locales de empleo+?)
ILP iniciativa legislativa popular
ILT incapacitat laboral transitòria
IMAC Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació (actualment CMAC)
IMAC Institut Municipal d’Acció Cultural (Reus)
IMAS Institut Municipal d’Assistència Sanitària
IMASA Institut de Medi Ambient, Societat Anònima
IMBE Institut Municipal Barcelona Espectacles
IMD intensitat mitjana diària (de trànsit)
IMEB Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Imelec Institut de Medicina Legal de Catalunya
IMF International Monetary Fund (També dit FMI)
IMI Ingreso Mínimo de Inserción (prestació econòmica)
IMIM Institut Municipal d’Investigació Mèdica
IMOP Institut de Màrqueting i Opinió Pública
Imserso (A partir del 1997) Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
Impsol Institut Metropolità de Promoció del Sòl
IMPU Institut Municipal de Psiquiatria Urgent
IMPUSA Institut Municipal de Promoció Urbanística, SA
IMT Institut Metropolità del Taxi
IMU Institut Municipal d’Urbanisme
IN3 Institut Interdisciplinari d’Internet
INAP Instituto Nacional de la Administración Pública
INAS Institut Nacional d’Assistència Social
Inbad Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia
INCAA Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
Incacarn Institut Català de la Carn
Incanop Institut Català de Noves Professions
Incasol Institut Català del Sòl
Incavi Institut Català de la Vinya i el Vi
Incavol Institut Català del Voluntariat
INCE Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (dependent del ministeri espanyol d’Ensenyament; autor, l’any 1998, de l’informe "El diagnóstico de la educación secundaria")
Incore Initiative on Conflict Resolution and Ethnicity
Incosa Inmobiliaria Colonial, SA
Incyta Ingeniería, Consultoría y Traducción Automática (programes informàtics)
INDO Instituto Nacional de Denominación de Origen
Indo Industrial de Óptica
INE Institut Nacional d’Estadística
INEFC Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.
Inem Instituto Nacional de Empleo (vegeu també INEM)
INEM Institut Nacional d’Ensenyament Mitjà (vegeu també Inem)
INFE Instituto Nacional para el Fomento de la Exportación
Infes Institut de Foment per a l’Economia Social
Infoadex (? empresa control i anàlisi sector publicitari espanyol)
Info/
Infoca Pla de lluita contra els incendis forestals a Catalunya. Any 1982
Infocat Pla de protecció civil contra incendis forestals (segons el gencat, *d’emergències forestals+) a Catalunya
Infoterm Centre internacional d’informació per a la terminologia (1971)
Infotex Informació Tècnica per a l’Exportació [Departament d’Indústria i Energia]
INI Instituto Nacional de Industria
Injuve Instituto de la Juventud
INLE Instituto Nacional del Libro Español
INM Institut Nacional de Meteorologia
Innocat Pla d’innovació de Catalunya
Innovc@t-SI (programa d’ajuts de la UE per accions innovadores en matèria de tecnologies i de la societat de la informació)
INP Instituto Nacional de Previsión
Input International Public Television (És una entitat que promou televisió de qualitat. Organitza anualment una conferència amb els professionals del sector.)
INRA Institut National de la Recherche Agronomique (França)
Insalud Instituto Nacional de la Salud
Insead [a Fontainebleau i a Singapur, institut d’estudis d’administració d’empreses]
INSEE Institut Nacional d’Estadística i Estudi Econòmics
Inserso Instituto Nacional de Servicios Sociales. Vegeu Imserso.
Insetur Institut Superior d’Estudis Turístics
Insis Interinstitutional system of Integrated Services
INSPV Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero
INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social
INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Interreg Programa d’ajut i cooperació de zones frontereres
Intress Institut de Treball Social i Serveis Socials
Intosai International Organisation of Suprem Audit Institutions [Congrés] Internacional d’Entitats Fiscalitzadores Superiors (Organització de 149 països integrats a l’ONU)
Inuncat (? Pla especial d’emergències per a inundacions a Catalunya)
Inur Institut Nacional d’Urbanització
Inverama (Casinos de Catalunya)
Invercat Fons destinat a finançar les inversions catalanes a l’estranger
Inverco Associació d’Institucions d’Inversió Col•lectiva i de Fons de Pensions
IOBE Información, Orientación y Búsqueda de Empleo (servei integral de l’Administració de l’Estat)
IOC Institut Obert de Catalunya
IOI Institut Internacional de l’Ombudsman
IORO Informació, Orientació i Recerca d’Ocupació
IOS Inspecció d’obra subterrània
IPC 1. Independentistes dels Països Catalans
2. Índex de preus de consum
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (medi ambient) (Panel Internacional de Canvi Climàtic)
Ipcena Institució de Ponent de Conservació i Estudi de l’Entorn Natural
Ipex [sistema d'] intercanvi d'informació interparlamentària [Unió Europea]
IPFC Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives
IPI itineraris personals d'inserció
IPPF Federación Internacional de Planificación Familiar
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control (Directiva 96/61/CE, sobre prevenció i control integrats de la contaminación (de la Unió Europea; es coneix per Directiva IPPC)
IPPV Instituto Promoción Pública de la Vivienda
IPREM indicador públic de renda d’efectes múltiples
IPSSE Instituto para la Promoción de Servicios Sociales Especializados
Iqua Internet Quality Agency. Agència per a la Qualitat d’Internet
IRA Institut de Relacions Agràries
Irbac Indicador de rendes bàsiques de Catalunya
IRB Institut de Recerca Biomèdica
IRBB Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Ircam Institute Royal de la Culture Amazighe
IREC Institut de Recerca Epidemiològica i Clínica
Ires Institut de Reinserció Social
Iresco 1. Institut per a la Reforma d’Estructures Comercials
2. Institut de Recherche sur les Sociétés Contemporaines
3. Institut de Recherche et d’Études de Comportements [és una ONG]
IRL Institut Ramon Llull
IRO Institut de Recerca Oncològica
IRRSAE Istituto Regionale per la Ricerca, Sperimentazione, Aggiornamento Educativi (del Piemont)
IRS 1. indicador de renda de suficiència
2. indicador de recursos sòlids
IRSC indicador de renda de suficiència de Catalunya
IrsiCaixa Institut de Recerca de la Sida-Caixa (fundació privada)
IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Iryda Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario
ISA Associació Internacional d’Estandardització (1930)
ISBN International Standard Book Number
INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Isfas Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Isfol Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori
ISI 1. Initial Spread Indexs (velocitat inicial de propagació del foc), una de les variables del FWI
2. Integral Satcom Iniciative (plataforma de l’empresa Atos Origin)
3. Institute of Scientific Information
ISM Intitut Social de la Marina [Sanitat]
ISIS Integrated standards information system
ISO International Standard Organisation (normes ISO)
ISP Internet Service Provider
ISPA Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades
ISPR agència de publicitat alemanya
ISQA Índex simplificat de la qualitat de l’aigua
IST information society technologies (tecnologies de la societat de la informació)
ISV Independent Software Vendor
IT Innovació Tecnològica (Xarxa IT: xarxa de centres de suports a la innovació tecnològica)
ITAE Ingressos Tributaris Ajustats Estructuralment (suma impostos directes i indirectes de l’Estat + cotitzacions SS i atur)
ITAM instal•lació de tractament d’aigua marina
ITAP Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete
ITATE ingressos tributaris ajustats temporalment i estructuralment
Itcat Infraestructures de telecomunicacions de Catalunya
ITE 1. Institut de Tècniques Energètiques
2. índex de variació dels ingressos tributaris de l'Estat
Itec Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
Itema Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (de la UPC)
ITER International Thermonuclear Experimental Reactor
ITP Impost sobre transmissions patrimonials
ITS impost sobre la taxa de sanejament
ITSS Inspecció de Treball i Seguretat Social
ITV Inspecció tècnica de vehicles
IULA International Union of Local Authorities
IUEE Institut Universitari d’Estudis Europeus
IUSSP International Union for the Scientific Study of Population
IVA impost sobre el valor afegit
IVAM Institut Valencià d’Arts Modernes
IVECO Industrial Vehicles Corporation (marca registrada)
IVI Indicadores de Vida Independiente
IVIA Institut Valencià d’Investigacions Agràries
IVIE Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques

[J]JAEC Junta Assessora per a l’Ensenyament del Català
JARC Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
JCI Junior Chamber International
JEC Junta Electoral Central
JERC Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
Jeremie Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
Jessi Joint european submicron silicon
JET Joint european torus (programa europeu)
JIMDD Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Material de Doble Uso
JNC Joventut Nacionalista de Catalunya
JOULE Joint opportunities for unvonventional of long term energy supply (programa europeu)

[K]KAS Coordinadora abertzale socialista
KIC Knowledge Innovation Community
KIO Kuwait Investment Office
Konver Programa europeu de reconversió de les zones afectades pels canvis a la indústria i les instal•lacions militars


[L]LAAD Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia
LAAM Substància alternativa a la metadona...
LAAS Laboratori (a Tolosa) dependent del CNRS
LAE Líneas Aéreas Españolas (Iberia)
LAGNIKS Latin American Governance Network Information and Knowledge System
LAPAD Ley 39/2006, de 17 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
LAU Ley de arrendamientos urbanos
LCAP Llei de contractes de les administracions públiques
Leader Liaison entre actions de développement de l’économie rurale (Programa europeu d’ajuda a l’agricultura)
LEBEP Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic
LEC Llei d'educació de Catalunya
LED light-emitting diode
Leda Programa de desenvolupament local d’ocupació
LEF Lobby Europeu de les Dones (Lobby Européen des Femmes, European Women’s Lobby)
LENCOVIS Associació de Comunicació Visual i LSC
LEITAT Laboratori d’Assaigs i Investigacions Tèxtils de l’Acondicionament Terrassenc [Laboratorio de Ensayos e Investigaciones [Textiles?] del Acondicionamento de Terrassa] (tèxtil)
LERE Llei (de l’Estat) d’envasos i residus d’envasos
LGAI Laboratori General d’Assaigs i Investigacions
LIC llocs d’interès comunitari
Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (Pla per a la llengua i la cohesió social)
LICIT grup Línia d’Investigació i Cooperació amb Immigrants Treballadores Sexuals
LICS llengua, interculturalitat i integració social [programa]
LIDAR Light detection and ranging
Life Financial Instrument for the Environment
LIIAA Llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental
LIM Laboratorio de Ingeniería Marítima
LIONDAU Ley de Igualdad de Oportunidades No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad
Lismi Llei (espanyola) d’integració social dels minusvàlids
Llac Associació de Llevadores Titulars APD de Catalunya
LMDS Local Multipoint Distribution System (aplicació multimèdia interactiva, sistema de distribució per microones alternatiu de la telecomunicació per cable)
LOAPA Ley orgánica de armonización del proceso autonómico
LOC Llei de l’organització comarcal de Catalunya
Localret Xarxa municipal de telecomunicació per cable
LOCE Ley orgánica [10/2002] de calidad de la educación
LODE Ley orgánica reguladora del derecho a la educación
LOE 1. Llei d’ordenació de l’edificació
2. Ley Orgánica de Educación
LOECE Ley orgánica 5/1980, de la Jefatura del Estado, de 19 de Junio, por la que se regula el Estatuto de centros escolares
LOFAGE Ley orgánica de funcionamiento de la Administración general del Estado
LOFCA Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas
LOGSE Ley orgánica x/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo
LOGTA Llei d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua
LOHPA Llei orgànica d’harmonització del procés autonòmic
LOLS Llei orgànica de llibertat sindical
LOMLOU Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d'universitats
LOPAGC Llei orgànica de participació, avaluació i govern de centres docents
LOPEGC Ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de centros docentes
LOPS Llei 44/2003, d'ordenació de les professions sanitàries
Loran Long range aid to navigation
LORAP Llei d’òrgans de representació de les administracions públiques
LOREG Ley orgánica del régimen electoral general
LORTAD Ley orgánica de regularización del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal
LOSC Llei d’ordenació sanitària de Catalunya
LOT Llei d’organització territorial
Lotraca Llei orgànica de transferències complementàries a Canàries
Lotrava Llei orgànica de transferència a la Comunitat Valenciana de competències en matèria de titularitat estatal
LOTT Llei d’ordenació de transports terrestres
LOU Llei orgànica d’universitats
LPRL Llei de prevenció de riscos laborals
LRU Ley de reforma universitaria
LSC Llengua de signes catalana
Llengua, Societat i Comunicació (és el nom d’una revista)
LSE Lenguage de signos española
LSF Langue des Signes Française
LUC Llei universitària de Catalunya
Ludesa Lubrificantes del Este de España, SA
LWC és un tipus de paper couché lleuger (Light Weight Coated), per a la impressió de revistes en rotativa

[M]MAC Museu d’Arqueologia de Catalunya
Macba Museu d’Art Contemporani de Barcelona
MAIB Moviment d’Autodeterminació de l’Illa de Bioko (Guinea)
MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Mars Marché du spectacle, de la musique et de la communication (París)
MASS Mesoscalar Atmospheric Simulation System (model meteorològic mesoescalar adaptat a Catalunya per la Universitat de Barcelona
Mast Marine science and technology (programa europeu)
MATA Minusvàlids Associats per al Transport Adaptat (Associació)
MATMP mútues d’accidents de treball i malalties professionals (? per comprovar)
Matheus ? (programa relacionat amb el sector duaner)
MAU metge adjunt d’urgències
MBA Master in Business Administration
MBE 1. marge brut estàndard (d’explotacions agrícoles)
2. medicina basada en l’evidència
MCA marcs comunitaris de suport (política agrícola de la UE)
MCI mecanismes complementaris dels intercanvis (política agrícola de la UE)
M-CHAT Modified Checklist For Autism in Toddlers
MCM muntants compensatoris monetaris (política agrícola de la UE)
MEC Ministerio de Educación y Ciencia
Media Programa d’acció per a una producció audiovisual europea
MedSPA Mediterranean Special Programme of Action (programa europeu d’ajuda financera per a la conservació del medi ambient a l’àrea mediterrània)
MEFFSA Mercat Espanyol de Futurs Financers, SA
MEINA Menor estranger indocumentat no acompanyat
MER material específic de risc
Mercabarna Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA
Merco Mercados en Origen (empresa pública estatal que ven productes de mercats en origen)
Mestho Médicos Españoles sin Título Homologado (és un grup)
Mesto Metges Especialistes sense Títol Oficial (és un grup)
MHEG Multimedia & Hypermedia Expert Group (TV; hi ha l’MHEG-1, l’MHEG-5, l’MHEG-6...)
MHP Multimedia Home Platform
MIA Molt Il•lustre Administració (organisme de què depèn l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona, en el qual tenen representació l’Ajuntament de Barcelona, l’Església catòlica i la Generalitat)
Mibor Madrid Interbank Offered Rates
MIDE Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació
Midem Mercat Internacional d’Edició de Música (mercat d’arts audiovisuals de Canes)
MIEC Moviment Internacional d’Estudiants Catòlics (Pax Romana)
Mifas Minusvàlids Físics i Associacions
Mifo Ministerio de Fomento [però ells no fan servir aquest acrònim]
Miner 1. Ministerio de Industria y Energía
2. programa de reactivació de conques mineres)
Minugua Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
Minurso Missió de les Nacions Unides per a la Regió del Sàhara Occidental
MIR Metge/metgessa intern/a i resident
(MIR IrsiCaixa: metges MIR que treballen a la Fundació IrsiCaixa =Institut de Recerca de la Sida-Caixa)
MIRA Motor Industry Research Association
MIRV míssil de cap múltiple basat a terra
MISAPP metodologia d'implantació, seguiment i avaluació de projectes prioritaris [del Departament de Salut]
MISEP Mutual information system on employment policies
MIT Massachusetts Institute of Technology
Mitcar Marché International du Tourisme d’Autocar
MKSA metre-kilogram-second-ampere
MMDS Multichannel Multipoint Distribution Service (tecnologia relacionada amb Internet)
MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya
Modafad (Moda ?)
MOFO Ministerio de Fomento
Monitor Programa d’anàlisi estratègica, prospectiva i d’avaluació de la investigació i la tecnologia
MOPTMA Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient
Movibaix Moviment educatiu en el temps lliure infantil i juvenil del Baix Llobregat
MPOC malalties pulmonars obstructives cròniques
MPRS Multilateral Public Research Schemes
Mps [associació de les] Mucopolisacaridosis i Síndromes Relacionades
MRDA Mundri Relief and Development Association
MSC Moviment Socialista de Catalunya (*músics+)
MSD 1. Merck Sharp & Dohme (empresa de productes farmacèutics)
2. Mòdul de suport a la docència
MST Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (Brasil)
MSTI Main Science and Technology Indicators
MTI Massachussets Technology Institute
MTS malalties de transmissió sexual
MUCE Marc Unitari de la Comunitat Educativa
MUEC Moviment d’Universitaris i Estudiants Cristians
Muface Mutualitat General de Funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat
Mugeju Mutualitat General Judicial (mútua espanyola de règim especial, similar a Muface o Isfas)
Munpal Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local
MUSA Mantenimientos Urbanos, SA
Mux múltiplex

[N]NAB National Association Broadcasting (EUA)
Nace Nomenclatura general d’activitats econòmiques de la Comunitat Europea
NAFTA North American Free Trade Agreement. Té uns altres dos noms oficials: en francès [Canadà], es diu ALÉNA [Accord de Libre-Échange Nord-Américain]; en espanyol [Mèxic], TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte]
NAMA Non-Agricultural Market Access (accés a mercats de productes no agrícoles)
Nambla North American Boy Love Association
Napap Programa: NGO’s and Police against Prejudice
NASA Administració Nacional d’Aeronàutica i de l’Espai (EUA: Nacional Aeronautics and Space Administration)
Nasact Associació Nacional d’Auditors Estatals i Controladors Externs dels Estats Nord-americans
NATO North Atlantic Treaty Organization (També OTAN)
NBQ vestits de protecció nuclear, bacteriològica i química
NC Nomenclatura combinada (Europa)
NCR National Citation Report
NDFESPC National Fire Danger System (prevenció i extinció incendis)
NEE necessitats educatives especials
NEEA The National Education Examinations Authority
NEI Noves empreses internacionalitzades (programa Copca)
NESSI Networked European Software & Services Initiative
Neucat Pla d’emergència per a nevades a Catalunya
NHS National Health Service
NIEPI Nombre d’interrupcions equivalents de la potència (elèctrica) instal•lada
Nimby not in my backyard (síndrome referida a l’abocament de residus)
Nimto not in my Term of Office (abocament de residus)
NIRS Nuclear Information and Resource Service
NIT near infrared transmitance (sistema d’anàlisi de mostres per raigs infrarroigs)
NNI Noise and Numbering Index (unitat de mesura: índex de soroll i nombre d’operacions)
NOAH National Oceanic Atmospheric Administration
NODA Projecte de Norma de Descripció Arxivística de Catalunya
Nodo Noticiario Documental
Norad Ministeri Reial d’Afers Estrangers de Noruega
NORPEC Programa “Norwegian Paleoenvironments and climates”
Nos Asociación Andaluza Pro Derechos de Gays y Lesbianas
NOW New Opportunities for Women
NSC National Security Council (EUA)
NSI National Science Indicators
NTI 1. noves tecnologies de la informació
2. programa europeu?
NTSC National Television System Committee
NUMA Pla de medi ambient de les Nacions Unides
NUTS Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques [també NUTS 2, NUTS 3 o NUTS 4 types, o senzillament NUTS 2, NUTS 3 o NUTS 4; de vegades ho escriuen junt: NUTS3]

[O]OAA Oficina d’Avaluació Ambiental (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
OACI Organització d'Aviació Civil Internacional
OAS Secretariat de l’OEA (Organització d’Estats Americans)
OCDE Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (en anglès és OECD)
Ocex Òrgans de control extern
OCIC Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor
OCM Organització Comuna de Mercat(s) [política agrícola de la UE]
OCPD Orientació Catòlica i Professional de Dependents (menjadors del carrer Canuda, a BCN)
OCS Ocean Combustion Service, SA
OCSA Olimpíada Cultural, Societat Anònima
OCUC Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
ODA 1. Oficina de Difusió Artística
2. Oficina de Defensa de l’Audiència
ODE Oficina de Difusió d’Espectacles
ODL Oficina de desenvolupament local
ODM Objectius de Desenvolupament del Mil.lenni
OEA 1. Organització d’Estats Americans
2. Organització d’Estats Africans
OEI Organització d’Estats Iberoamericans
OEPA Ohio Environmental Protection Agency
OFA Oficina de l’Assegurat
OGAU Oficines de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat
OGE Oficina de Gestió Empresarial
OGM Organismes genèticament modificats
OGU Oficines de gestió unificada per a establiments industrials
OHL Obrascón Huarte Laín, SA (empresa constructora de l’AVE)
OID Operacions integrades de desenvolupament
Oidhaco Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia
OIEA Organització Internacional de l’Energia Atòmica
OIRT Organització Internacional de Ràdio i Televisió
OIT Oficina Internacional del Treball
Organització Internacional del Treball
OJD Oficina de Justificació de la Difusió (organisme privat per al control de la difusió de la premsa)
OK (sigla del document de pagament de la Generalitat; abans, ADOP)
OLAF Office Européen de Lutte Anti-Fraude
OLE Object Linking Embedding
OLEW Open Learning Experimental Workshop
OLS Operation Lifeline Sudan de les Nacions Unides
OMAIIAA Ordenança Municipal d’Actitivitats i d’Intervenció de l’Administració Ambiental de Barcelona
OMC Organització Mundial del Comerç (en anglès, WTO: World Trade Organization)
OMG organisme modificat genèticament (X. Vendrell dixit)
OMI [programa informàtic sanitat; potser «oficina mèdica informatitzada»]
OMIC Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
OMM Organització Meteorològica Mundial
OMPI Organització Mundial de la Propietat Intel•lectual (ONU)
OMS Organització Mundial de la Salut
OMT Observatori Mercat del Treball
ONCE Organización Nacional de Ciegos de España
ONG organitzacions no governamentals
ONGC revista sobre les ONG catalanes, dirigida per Francesc de Dalmases
ONGD organitzacions no governamentals per al desenvolupament
ONI Oficina Nacional de Inspección
ONLAE Organización Nacional de Loterías de la Administración del Estado
ONP Open Network Provision (Europa)
ONU Organització de les Nacions Unides
ONUDI Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial
OOPS Organisme d’Obres Públiques i Socors de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina en l’Orient Mitjà
OPA 1: Oferta Pública d’Adquisició (operació borsària)
2: Organització Professional Agrària
OPAEP Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli
OPEP Organització de Països Exportadors de Petroli
OPET Organizations for the Promotion of Energy Technologies
OPFS Organització de Productors de Fruita Seca
OPFH Organització de Productors de Fruits i Hortalisses
OPI 1. objecte publicitari il•luminat
2. organismes públics d’investigació
OPP organitzacions de productors pesquers/de la pesca
OPPIS Outdoor Product Placement in Street (sistema de publicitat estàtica al carrer, de mida inferior a una tanca)
OPR organització de productors reconeguda
OPSOC Oficina per la Prestació Social dels Objectors de Consciència
ORTF Office de Radio-Télévision Française
ORTV Organisme de Ràdio i Televisió Barcelona 92
OSA Organisme de Serveis Agraris
OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe
OSPDH Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
OSIT Oficines de Serveis Integrats de Telecomunicacions
OTA Ordenamiento Territorial Ambiental
OTAN Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (També NATO)
OTE Orientació tecnicoeconòmica (d’una explotació agrícola)
OTG Oficina de Treball de la Generalitat
OTIF Organització Intergovernamental per als Transports Internacionals per Ferrocarril
OTP Organització de Treballs Portuaris
OTRI Oficina de Transferència de Resultats d’Investigacions (xarxa de les universitats; també RedOTRI)
OUA Organisation de l’Unité Africaine
OVT Oficina Virtual de Tràmits (Generalitat)

[P]PAANE Pla d’actuació per a l’alumnat de nacionalitat estrangera
PAAU Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat
PAC 1: Pla d’actuació comarcal [extinció incendis]
2: Política agrària comuna
3: Punt d’Atenció al Ciutadà
4: polítiques d’atenció a la dependència
«paca» [nom amb què popularment es coneix la] Llei de prevenció i control ambiental de les activitats
PADES Programa d’atenció domiciliària equips de suport
PADPA protocol d’assignació de dieta al pacient al•lèrgic
Padre Programa de ayuda a la declaración de la renta
PAE Producció Agrària Ecològica
PAET Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes
PAFES Programa d’activitat física, esport i salut
PAHC programes alternatius a l’hospitalització convencional
PAIF Programa d’actuació, inversions i finançament (Generalitat)
PAIR Programa d’atenció de la insuficiència renal
PAL
PAM Pla d’actuació municipal (prevenció incendis, Infocat)
Pamem Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal
PAMI Programa d’atenció mèdica immediata
Panispar ? (Associació disminuïts psíquics de Gavà)
PAO polítiques actives d'ocupació
PAPI Precision Approach Path Indicator (mecanisme d’ajut visual per facilitar les operacions d’envol i aterratge)
PAPIF Pla d’accions prioritàries dels incendis forestals
PAPU Pla d’actuacions prioritàries urgents
PAR Pla d’actuació de zones de risc forestal significatiu
PARA Projecte d’ajudes a la renda agrària
PAS 1: Pla d’actuació social
2: Personal administratiu i de serveis (universitats)
PASO Programa d’assistència sanitària olímpica
Passir Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva
PATI Pla d’actuació tecnològica industrial
PAU 1: Pla d’autoprotecció d’urbanitzacions (prevenció incendis, Infocat)
2: Programa d’actuació urbanística
PAUM Programa d’actuació urbanística municipal
PAUOC Plataforma Antiguerra de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
PBS Public Broadcasting Service (canal públic de televisió nord-americà)
PCAL Pla de cooperació i assistència local (pla d’obres de la Diputació de Barcelona)
PCB polifenils clorats (mena de residus líquids oliosos)
PCEE Pla català esport a l’escola (programa del Departament d’Educació)
PCI Plataforma de col•laboració interadministrativa
PCOM Puesto de Coordinación Operativa Móvil
PCT polifenils clorats (mena de residus líquids oliosos)
PDA personal digital assistant
PdB:UpM Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània
PDG 1: Programa de descontaminació gradual (Medi Ambient)
2: Programa de direcció general (diploma concedit pel IESE)
PDI Pla director d’infraestructures (Departament de Medi Ambient)
PDOC Pla director d’oncologia de Catalunya (Departament de Salut)
PDR 1. Programa de desenvolupament regional (programa de la UE)
2. Programa de desenvolupament rural (programa de la Generalitat)
PEC 1. Pacte d’estabilitat i creixement (Amsterdam, 17.6.97)
2. Programa d’educació compensatòria
PECAP Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya)
Peccat Pla d’equipaments culturals de Catalunya
PECO Països de l’Europa Central i Oriental
PEDIP Programa específic de desenvolupament industrial per a Portugal
PEF Pla econòmic financer
PEI 1: Pla d’emergència interior (d’empreses químiques, etc.)
2: Programa educatiu individual (parlant de la DGAI)
PEIN Pla d’espais d’interès natural
PEIR (?) ajut per a equipament i infraestructura destinat a la recerca
PEIT Pla estratègic d’infraestructures i transports
PEMO programes experimentals en matèria d'ocupació
PEN Plan energético nacional
Penta Pla d’emergència nuclear de Tarragona
PER 1. Plan de empleo rural
2. performances à l’exportation de référence (també, en anglès, REP)
PERC Pla d’electrificació rural de Catalunya
PERI Pla especial de reforma interior
PESC política exterior i de seguretat comuna (UE)
PESCES Pol Euroregional dels Sistemes de Conversió de l’Energia Solar
PESD política europea de seguretat i defensa (UE)
PESE Programa d’educació per a la salut a l’escola
Pesesud Programa d’intercanvi de xeringues als països del sud d’Europa (projecte finançat per la Unió Europea i coordinat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social)
PET (positron emission tomography, tomografia per emissió de positrons)
Petra Programa de formació i preparació dels joves a la vida adulta i professional
PETRI Programa de Estímulo a la Transferencia de Resultados de Investigación
PEUSA Productora Eléctrica Urgelense, SA
PFPZ Pla de Formació Permanent de Zona
PGC Pla general de comptabilitat (Sindicatura de Comptes)
PGCP Pla general de cremes prescrites (dins l’Infocat)
PGM Pla general metropolità
PGOU Pla general d’ordenació urbanística
PHARE Polònia Hongria: ajuda per a la reestructuració econòmica
Phd philosophy doctor
PHN Pla hidrològic nacional
PIA Programa individual d’atenció (serveis socials)
PIAI Pla individual d’atenció integral
PIAP punts públics d’accés a Internet
PIB producte interior brut o producte intern brut
PIC 1. Projecte Internet Catalunya
2. Punt d’Informació Cidem
PICA Plataforma d’integració i col•laboració administrativa
PICTE Pla integral de qualitat del turisme espanyol
PIDE 1. Pla integral del delta de l’Ebre (v. també PIPDE)
2. Pla d’infraestructures del delta de l’Ebre (CPT, 30)
Pidirac Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya
PIE 1. participació en els ingressos de l’Estat
2. Programa d’informàtica educativa
PIEC Pla director d’instal•lacions i equipaments esportius de Catalunya
PIHC Programa d’inversions hidrològiques de Catalunya
PILD Pla d’integració laboral de les persones amb disminució (Benestar Social)
PILO Programa d’inserció laboral i ocupacional (Departament de Justícia)
PIM Programes integrats mediterranis
Pimec Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
PINC Programa indicatiu nuclear comunitari
PINGO Public Interest Non-Governmental Organisation [Palestina]
PIP 1: Programa d’inversions públiques
2: Programa d’informació prioritària (Europa)
3: Programes d’iniciació professional
PIPDE Pla integral de protecció del delta de l'Ebre (v. també PIDE)
PIR 1: Pla individual d’inserció i reinserció socials i laborals (lligat amb el PIRMI)
2: Psiquiatre/a intern/a resident
3: Programa d’infraestructura de recerca
PIRACC Pla d’investigació de residus en animals i carns fresques de Catalunya
PIRLS Progress in International Reading Literacy Study (estudi sobre la comprensió lectora)
PIRMI Programa interdepartamental de renda mínima d’inserció
PISA Programme for International Student Assessment (Programa internacional d’avaluació dels estudiants) (informe)
PISTA Programa de promoció i identificació de serveis emergents de telecomunicacions avançades
PIT Pla intermodal de transports
PITC Pla d’infraestructures de transport de Catalunya
PIU Pla d’inversions universitàries
PIUC Pla integral d’urgències de Catalunya
PIV Programa d’Identificació visual, de la Generalitat
PIX Programa d’intercanvi de xeringues
PK punt quilomètric
PKK Partit dels Treballadors del Kurdistan (dirigit per Abdulah Oçalan, 1985)
PKU phenylketonuria, fenilcetonúria, trastorn del metabolisme
Pladetur Pla de desenvolupament turístic
Plades Pla de Desenvolupament Econòmic i Social
Plagif Pla d’actuació contra els GIF (grans incendis forestals)
Planer Plan nacional de electrificación rural
Planicyt Plan nacional de investigación científica y tecnológica
Plaseqta Pla d’emergència exterior del sector químic (per a la província) de Tarragona [BOPC, 57/III, 3625, i 213/III, 14166] // Pla de seguretat de les químiques de Tarragona [BOPC, 97/IV, 5899]
Plaseqtor Pla del sector químic de la Tordera
PLC Controladors lògics programables; power line comunication
PLCAP Programa de laboratoris de centres d’assistència primària
Plibsa Patrimoni Línia Blanca, Societat Anònima [Departament d’Indústria i Energia, Generalitat]
PLQ productes locals de qualitat
PMA Programa mundial d’aliments (ONU)
Pmav Programa de mitjans audiovisuals (Departament d’Ensenyament)
PMF preguntes més freqüents (Conjunt de dubtes sobre el contingut d’un lloc web que els internautes formulen repetidament, amb la seva resposta corresponent. Termcat). En anglès, FAQ: frequently asked questions)
PMR persones amb mobilitat reduïda (a vegades s’hi refereixen com a programa)
PNAC Project for the New American Century
PNC pensió no contributiva
PNIC Programa nacional d’interès comunitari (política territorial)
PNIN Paratge natural d’interès nacional
PNL Proposició no de llei
PNRI Pacte nacional per a la recerca i la innovació
PNUD Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament
PNUMA Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
POC Pacte per a l’ocupació de Catalunya
PODE Pla d’obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del delta de l’Ebre
POEC Programes d’orientació de les estructures comercials (Departament d’Indústria i Energia)
Pointer Projecte Pointer, Proposals for an Operational Infrastructure for Terminology in Europe (sobre terminologia)
POP 1. Pla d’orientació pesquera
2. Programa oficial de postgraus
Porcat Associació Catalana de Productors de Porcí
POS /
POSC Pla d’obres i serveis de Catalunya (vegeu també "PUOS")
Poseidom Programa de mesures especials per la llunyania i la insularitat dels departaments d’ultramar (Europa)
POTS Plain Old Telephone Service
POUM Pla d’ordenació urbanística municipal
PPA 1. pesta porcina africana
2. paritat de poder adquisitiu (renda per capita adaptada al poder adquisitiu real)
3. purchasing power ability (vg PPP) (3 = 2 ?)
ppb parts per bilió (en mesuraments)
PPC 1. pesta porcina clàssica
2. purchasing power capacity (vg PPP)
ppm parts per milió (en mesuraments)
PPP 1. purchasing power parity (també se’n diu PPC i PPA)
2. perímetres de protecció prioritària (risc d’incendis)
PQPI Programes de qualificació professional inicial
PQPRD producte de qualitat de procedència reconeguda [DARP]
Prats Pla rural d’atenció social
PRBB Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Precac Pla de reestructuració de cooperatives agràries de Catalunya
Precsa Promocions Econòmiques de Cornellà, SA
Presec Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (de Gavà)
Pressec Programa de prevenció de la sida en l’escola secundària
Prevea Programa de reducció voluntària d’accidents (s/consellera Treball)
Previasa Previsión Aseguradora y Sanitaria, SA
Previmet Previsió i vigilància meteorològica
Previne Programa específico para la vigilancia de infecciones en España
PRI Pla de recerca i innovació (del DURSI)
Prisa Promotora de Informaciones, SA
Prisba ? [Fundació, pobresa]
Prisma millora de les infraestructures i els serveis a les empreses de les regions més endarrerides davant la perspectiva del mercat únic
Procàrnia Coordinadora Catalana d’Alimentació Animal, Producció i Transformació Avícola i Càrnia
Procep associació contra l’electropol•lució
Procicat Pla de protecció civil de Catalunya
Procivesa Promoció de Ciutat Vella, SA
Prodeca, SA Promotora d’Exportacions Catalanes, SA
Prodep Programa per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependències
Proder Programa operativo de desarrollo y diversificación de zonas rurales [en las regiones de objetivo 1]
Prodi Programa temporal de protección per desocupació i inserció
Proelsa Promocions Econòmiques Locals, soc. de capital de risc, SA
Profesa (societat vinculada a FECSA que entra a Grand Tibidabo)
Profit Programa de foment de la investigació tècnica
Programa per a la Restauració Orientat a la Formació Integral dels Treballadors
Profocac Programa de foment del cooperativisme agrari a Catalunya
Progremic Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
Progric Programa de gestió de residus industrials de Catalunya
Progroc Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya

Prolec Federación Española de Empresarios Productores de Leche
Prolhasa Promocions Locals d’Habitatge, SA
Promusa Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès, SA
Promusicae Productores de Música de España (abans Afyve)
Prosema (enquesta agricultura)
Proursa Promocions Urbanes de Rubí, SA
Proveca Promoció i suport a l’exportació (1986)
PRTR European Pollutant Release and Transfer Register (Registre Europeu d’Emissions i Transferències de Contaminants)
PRUG Pla rector d'ús i gestió [de l'àrea protegida de les illes Medes]
PSA prostatic specific antigen
PSAP Programa sanitari de l’Alt Pirineu
PSAN Partit Socialista d’Alliberament Nacional
PSARU Pla de sanejament de les aigües residuals urbanes
PSAT Pla de Serveis a l’Accidentat de Trànsit
PSB Public Service Broadcasting
PSP playstation portable
Psq Cat21 [mètode d’avaluació de riscos psicosocials, Departament de Treball i Indústria]
PSS Prestació Social Substitutòria
PTC Parametric Technology Corporation
Ptec Pla tècnic de Catalunya
PTVC Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012
PTOP Política Territorial i Obres Públiques
PTSEC Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
PTT Pla de transició al treball
Post Telephone and Telegraph
PUA Programa unificat d’ajudes a persones discapacitades (ajudes individuals de la Generalitat per a disminuïts)
PUNS Partido de la Unión Nacional Saharaui
Puois (Vegeu POS i PUOS)
PUOS Pla únic d’obres i serveis (vegeu també POS)
PVC polyvinyl-chloride (clorur de polivinil): material de construcció (vg PWC)
PVD Pantalles de visualització de dades
PVV Productschap Vee en Vlees (organització càrnia holandesa)
PWC PriceWaterhouseCoopers (empresa auditora; diferent de PVC, clorur de polivinil, però es pronuncien igual)


[Q]Qualimac Associació per al Control i la Promoció de la Qualitat de les Matèries Primeres
Quango Quasi Autonomous Non Governmental Organisations

[R]RACE 1. Research and Development in Advanced Communications Technologies for Europe
2. Real Automóvil Club de España
RAE 1. Real Academia Española
2. Red d’Assistència d’Especialistes
RAEE residus d’aparells electrònics i elèctrics (Directiva europea 2002/96/CE)
RAI 1. Radio Audizioni Italia
2. Registre d’acceptacions impagades
3. Residence Assessment Instruments (finançament places sanitàries)
RAIU Reserva alimentària internacional d’urgència
RAM Random Access Memory (memòria viva)
RAM Reparació [o Reforma], Ampliació i Millora (centres EGB)
RAP Reforma de l’Atenció Primària (sanitat)
RASD República Àrab Sahrauí Democràtica
RASSSA Red Asistencial Sanitaria de la Seguridad Social de Andalucía
R+D recerca i desenvolupament
R+D+I recerca, desenvolupament i innovació
RDI Rubí Disseny Industrial (Enginyeria dedicada al disseny i desenvolupament de producte)producte.
Rassemblement démocratique pour l'indépendance (Agrupació Democràtica per la Independència) (partit polític quebequès)
RDSI Red Digital de Servicios Integrados
REA règim especial agrari
Reach Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (normativa europea)
Rebiun Red de Bibliotecas Universitarias
Rechar Programa de reconversió econòmica i social de les conques hulleres de la Comunitat (programa europeu)
Recicat Clúster Català de Recuperació i Reciclatge
REDS Red Europea de Diálogo Social
Redesa 1. Red Eléctrica de España
2. Reus Desenvolupament Econòmic, SA
REDESE Registre de departaments de seguretat
REDI Revista Electrònica de Dret Informàtic
Redmo Registre de donants de medul•la òssia
REESA Red Eléctrica Española,SA
REESC Registre especial d’empreses de seguretat de Catalunya
Regen Ajuts a la instal•lació de xarxes de conducció de gas natural i d’electricitat en les regions menys afavorides
Regesa Rehabilitació i Gestió, SA (Societat Urbanística Metropolitana)
Regis inserció socioeconòmica de les regions ultraperifèriques de la Comunitat per adaptar les seves economies a la integració en el mercat únic
Regleg Conferència de Regions amb Poder Legislatiu [vegeu «regleg» a Dubtes]
Regsa Regs de Catalunya, SA
Regsega Reg Sistema Segarra - Garrigues, SA
RELE Red Española de Laboratorios de Ensayos
REM Reforma de l’Ensenyament Mitjà
Remer Red de emergencia de radio
REMHI Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Guatemala)
Renamo Resistència Nacional Moçambiquesa
Renaval Programa de reestructuració del sector de la construcció naval (Europa)
Renfe Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
REP reference export performance (també, en francès, PER)
REP/PER Vegeu REP
REPE Registre d’empreses productores d’energia
Reper representació permanent d’Espanya davant la Unió Europea (és una manera de designar el Coreper)
Repsol-Ypf (empresa petroliera hispanoargentina)
RER Réseau Express Régional (trens francesos)
Resider Programa de reestructuració de la indústria siderúrgica
RESOL Resinas de Olot, SA
RETA règim especial de treballadors autònoms
Retex programa europeu de reconversió de les zones afectades per la crisi del sector tèxtil
Reti Associació de Regions amb Tradició Industrial
Revira Red de Vigilancia Radiológica Atmosférica
Reward Recycling of Waste R&D (Europa, residus)
RFIG Red Ferroviaria de Interés General
RIAD Red Iberoamericana de Autoridades de Televisión
RIC Reglament relatiu al transport internacional per ferrocarril de contenidors
RICA Red de Información Contable Agraria
RID Reglament relatiu al transport internacional per ferrocarril de mercaderies perilloses
RIE Reglament relatiu al transport internacional per ferrocarril de paquet exprés [Riex]
RIGE Red de Interés General del Estado
RIP Reglament relatiu al transport internacional per ferrocarril de vagons particulars
Rivermed (Projecte europeu d’educació ambiental)
RLT relació de llocs de treball
RMB regió metropolitana de Barcelona
RMI Revenu Minimum d’Insertion (França: renda o salari mínim d’inserció)
RNB renda nacional bruta o ingrès nacional brut
ROAC Registre Oficial d’Auditors de Comptes
ROAS Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats locals
ROC Reglament orgànic dels centres de primària i secundària
ROIES Reglament orgànic dels instituts d’ensenyament secundari
ROF Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
ROM 1. Read-only Memory (memòria morta)
2. Reglament orgànic municipal
ROT Reglament orgànic de transports
RSF Reporters Sense Fronteres
RTI Roll tornejat impregnat
RTF Radio Télévision Française
RUG Resource Utilization Group (sistema de finançament de les places sanitàries)
RVC Registre vitivinícola de Catalunya

[S]SAAD Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència [del ministeri]
SAC 1: Sistema d’Atenció al Ciutadà (telemàtic)
2: Sindicat Agrícola Català
3: Sindicat d’Arquitectes de Catalunya
SACA: Supervisión de Control y Apoyo Administrativo (MEC)
Sachis agència de publicitat italiana (no és Sacchi?)
SAD Servei d’Atenció Domiciliària [Benestar Social, programa PUA]
SAECA Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
SAFER Societés d’Aménagement Foncier et Établissement Rural
SAFSA (?) (empresa que fa projectes de racionalització energètica, com EISSA)
SAE Society of Automotive Engineers (normes tècniques de fabricació i homologació)
Saema Servei d’Assessorament a l’Empresa Agrària
Saensa Sanejament Energia, Societat Anònima
Sagessa Grup d’Assistència Sanitària i Social
SAGITAL (projecte SAGITAL) Servicios de Adaptación para la Gestión de Iniciativas Turístico-pesqueras en Áreas Litorales
SAI sistema d’alimentació ininterrompuda
SAID Servei d’atenció integral a domicili
SAGA Sistema d’Administració i Gestió Acadèmica (del Departament d’Educació)
SAIER Servei d’Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats
SAIH Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica
SAL Societat Anònima Laboral
SAL Servei d’Atenció Lingüística
SAM Servei d’Atenció als Museus
SAM Sistema d’Avaluació i de Motivació (als centres penitenciaris)
SAMUR Servicio de Asistencia Médica Urgente (Madrid). A França, SAMU.
Sanco Santé et Protection des Consommateurs (se'n diu també DG Sanco = Direcció General de Salut i Protecció dels Consumidors)
SAOS Servei d’Assistència i Orientació Social (Departament de Justícia)
SAP 1. Sindicat Autònom de Policia
2. Servei d’Atenció a les Persones [Síndic de Greuges]
3. Systems, Applications and Products (empresa software?)
SAPIC Sociedad Anónima de Proyectos de Ingeniería y Construcción
SAR Servei Aeri de Rescat [extinció d’incendis]
Specific Absortion Rate (absorció d’energia)
SARPIF Servei d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals
SART Servei d’Assaig i Recerca Tecnològica [Universitat de Vic]
SAS Servei d’Assistència Social
Sasemar Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítimas
SASPE Servei d’Assistència Social a Presos Estrangers
SAST Strategic analysis in the field of sciencie and technology
SAT Societat Agrària de Transformació
SATAV Servei d’Assessorament Tècnic i d’Atenció a la Víctima
Satse sindicat d'infermeria (sembla que abans eren Sindicat d'Auxiliars Tècnics ––per això el "SAT"–, però ara es fan dir "sindicat d'infermeria Satse; per tant, seria un acrònim)
SAU superfície agrària útil
SAUR Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales
SAV Servei d’Atenció a la Víctima (Departament de Justícia)
SBA Small Business Act (mena de legislació europea)
SCAR Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives
SCAPS Serveis Complementaris d’Adaptació Personal i Social
SCC Servei Català de Col•locació
SCEM Servei de Coordinació d’Emergències Mèdiques
Scent System Customs Enforcement Network
SCI science citation index
SCIENCE Stimulation des Coopérations Internationales et les Échanges Nécessaires aux Chercheurs Européens
Scisam Societat Catalana d’Infermeria i Salut Mental
SCOT Societat Catalana d’Ordenació del Territori
SCT Servei Català de Trànsit
SCUBSA Servei Coordinador d’Urgències Mèdiques de Barcelona, Societat Anònima (061)
SDH synchronous digital hierarchy (v. també Sonet)
SEA Servei d’Extensió Agrària
Seacex Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
SEAT Sociedad Española de Automóviles de Turismo
SEBA Serveis Energètics Bàsics Autònoms (associació dedicada a promoure petites instal•lacions fotovoltaiques per a l’electrificació rural)
SEC 1. Servei d’Ensenyament i Capacitació
2. Sistema Europeu de Comptes (Revisions anuals: SEC 95)
Secam système électronique couleur avec memoire
SECC Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya
Secipi Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica
Secot Sèniors espanyols per a la cooperació tècnica (organització d’assessorament empresarial)
SED Serveis d’Educació a Distància (hi participen la UOC, Telefónica i altres)
Sedec Servei d’Ensenyament del Català
Sedisi Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la Información
SEE Sociedad Española de Epidemiología
Sefes Acrònim de la patronal
SEGO Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia
SEIS Servei d’Extinció d’Incendis i de Salvament de l’Ajuntament de Barcelona
SEITSA Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte, Sociedad Anónima
SEITT Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (potser ha passat a substituir SEITSA; també SEITTSA)
SEM Sistema d’Emergències Mèdiques
Semega Servicio de Expansión y Mejora Ganadera y Genética Aplicada
SEMSA Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
SENEC Secretariado de Experiencias Nuevas de Educación Comunitaria (Mèxic)
Senpa Servicio Nacional de Productos Agrarios
Seny (Fundació d’ajut a projectes)
SEO Sociedad Española de Ornitología
Seopan (?) (observatori de la construcció)
SEPAL Sistema Económico Para América Latina
Sepasa Servicio de Pastoral Social Asuncionista (Valparaíso, Xile)
SEPC Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
SEPLA Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas
Seprona Servicio de Protección de la Naturaleza (Guardia Civil)
SER 1. síndrome d’esforç repetitiu
2. Societat Espanyola de Radiodifusió (cadena SER)
Serem Servei de Recuperació i Rehabilitació de Minusvàlids
Ser.Gi Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social
Serma Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris (abans era el Senpa)
SES Secció d’Ensenyament Secundari
Sesal Societat Espanyola de Seguretat Alimentària
SESPAS Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
SET Suplement Europeu al Títol (música, ESMUC)
SETAM Seminari d’Estudis sobre la Traducció Audiovisual i Multimèdia
Setem Servei Tercer Món (organització no governamental)
SEVAD Serveis Bàsics de Valoració de Dependència
Seveso (directiva comunitària referent a les químiques)
SFA Societat familiar agrària
SFC Síndrome de Fatiga Crònica (Associació catalana d’afectats de la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) o d’Encefalomielitis Miàlgica (EM)
SFM síndrome de fibromiàlgia
SGAE Societat General d’Autors i Editors
SGR Societat de Garantia Recíproca
SIAB Servei d’Informació de Beques i Ajuts (de la Generalitat)
SIAC Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà
Siacom Sistema d’ajuda a les comunicacions (extinció d’incendis)
SIAD Servei d'Informació i Atenció a les Dones
SIATE Servei d’Informació i Assessorament Tercera Edat
Sibosc Sistema d’Informació dels Boscos de Catalunya
SIC Sistema d’Informació al Ciutadà
Sicab Servei Informatitzat del Catàleg de Biblioteques
SICAP Sistema Informático para el Control de Archivos Públicos
SICAS Sistema d’Intermediació de les Comunitats Autònomes (aplicació informàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya)
Sicav Societat d'inversió de capital variable (Société d’investissement à capital variable)
Sicoop Societat d’inversió cooperativa (destinada a la inversió i la generació de nous projectes de creixement d’entitats de l’economia cooperativa, participada per l’Institut Català de Finances)
SIDMA Servei d’Informació del Departament de Medi Ambient
SIERC Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament Religiós de Catalunya
SIG 1: sistema d’informació geogràfica (extinció d’incendis)
2: sistema integrat de gestió (d’envasos i residus d’envasos)
SIIGAB Sistema d’Informació Integrat sobre la Grip a l’Àrea de Barcelona
SIGC Sistema integrat de gestió i control (DARP)
SIGEC Sistema integral de gestió d’emergències de Catalunya
SIGEF Sistema d’Informació i Gestió Econòmica i Financera
SIG-Pesca Sistema d'Informació Geogràfica de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims
SIL Serveis Socials d’Integració Laboral [Benestar Social: atenció a disminuïts]
cf. SSIL (!?)
Servei d’Informació de Licitacions
SILE Sistema de Información Laboral sobre el Empleo
SILO Servei d’Intermediació Laboral en Origen
Simec ? (pla d’actuació del Departament de Comerç)
Simogan Sistema de Identificación del Movimiento Ganadero Nacional
Simoporc Com el Simogan, però per al bestiar porcí
Sinac Serveis Informàtics al Comerç
SIOL Servei d’Informació i Orientació Laboral
Sipcap Sistema de pesatge i classificació de canals porcines
SIPAE Sistema d’Investigació sobre la Problemàtica Agrària a l'Equador
SIPAJ Servei d’Informació i Promoció d’Activitats Juvenils
SIP Identisos Sistema d’informació de la policia de la Generalitat de dades fisionòmiques, antropològiques i perfils genètics de restes cadavèriques, de persones desaparegudes i de perfils genètics dels familiars
SIP PFMEN Sistema d’informació de la policia de la Generalitat de persones físiques menors d’edat
SIP VIS Sistema d’informació de la policia de la Generalitat de control de visites
Sipe Servicios Integrados para el Empleo
Sisac Salón del Sector de Animales de Compañía
Sispe Servicios Industriales y Selección de Personal
SISPE Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Empleo
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute, Institut Internacional d’Estocolm de Recerques per la Pau
SIPU organisme de Suècia (relacionat amb el Comitè per a l’Estudi i l’Organització, de la Generalitat)
SIR Sistema d’informació ramadera (DARP)
SITES Sites-Mòdul 2 (Second Information Technologies in Education studies) (és un estudi de recerca pedagògica. Dep. Ensenyament.)
SIS Sistema d’Informació de Schengen
SISPE Sistema de Informació de los Servicios Públicos de Empleo (de registre de persones aturades)
SIVES Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de la Sida [a Catalunya]
Sizoo Saló Internacional de la Zootècnia
SMASSA Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis, SA
SMS Short Message Service (servei de missatges curts)
SMSC Small & medium companies (petites i mitjanes empreses)
SMEDI malaltia de SMEDI (stillbirths, mummification, embryonic death and infertility)
SMI salari mínim interprofessional
SNS Sistema Nacional de Salut
SOC 1. Servei d’Ocupació de Catalunya
2. Servei Organització de Colònies, SL
3. Secretariat dels Orfeons de Catalunya
Sodec Sociéte de Développement des Entreprises Culturelles [Quebec]
Sogemasa Societat de Gestió Metropolitana d’Abastament d’Aigües, SA
SOHO Small Office/Home Office (recursos d’e-commerce)
SOI Servei Ocupacional d’Inserció
SOIVRE Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia del Reglamento de Comercio Exterior
SOJ serveis d’orientació jurídica
Sonet V. Sonet/SDH
Sonet/SDH Synchronous Optical Network / Synchronous Digital Hierarchy (tecnologia de comunicació amb infraestructura de fibra òptica; té relació amb "ATM" [Asynchronous Transfer Mode])
SOPECSA ? (empresa importadora de fruita)
Sorea Sociedad Regional de Abastecimientos (companyia d’aigües)
SOU Serveis Ordinaris d’Urgències
SOVI Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
Sparc scalable processor architecture
SPC Sindicat de Periodistes de Catalunya
SPD Partit Socialdemòcrata Alemany
SPEAR Support programme for an european assessment of research
SPES Stimulation plan for economic science
SPGIC Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya
SPLA Sudan Popular Liberation Army
SPLM Sudan People Liberation Movement
SPOBL Servei (Públic ?) Ocupació del Baix Llobregat
Spot Servei per a l’orientació i tractament terapeuta dels toxicòmans
SPOTT Servei de Prevenció, Orientació i Teràpia per a Toxicòmans
Sprint Strategic programme for innovation and technology transfer
SQC Sindicat de Quadres de Catalunya
SRC Societat Regular Col•lectiva
Sala regional de comandament (dels Mossos d’Esquadra)
SRL societat de responsabilitat limitada
SSHRM South Sudan Human Rights Monitor
SSCI Social Science Citation Index
SSIL Servei de Suport a la Integració Laboral
STAC Sindicat del Taxi de Catalunya
STAR Special Telecommunications Action for Regional Development. Programa comunitari mediambiental de desenvolupament de regions menys afavorides de la UE (permet l’accés a serveis avançats de telecomunicacions, permet ajuts al sector de l’avellana, etc.)
STEC Sindicat de Treballadors d’Ensenyament de Catalunya
STECT Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Comarques Tarragonines
Stemtuc Servicio Técnico de Empresas de Transportes Urbanos Colectivos
STEP Science and technology for environmental protection
STEs Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament (ells ho escriuen així)
STIC Système de Traitement des Informations Constatées
STL empresa pública (de telecomunicacions?), relacionada amb el joc
STOA Scientific and Technological Options Assessment
Stpo Strafprozeßordnung (llei d’enjudiciament criminal alemanya)
Stride Ajuts per a la millora de la capacitat regional de recerca, tecnologia i innovació
SUME Sindicat Unitari de Mossos d’Esquadra
SUVEC Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya
SUN sites user network (xarxa de llocs d’usuari, a Internet)
SWOT Strengths, Weakness, Opportunities & Threats (vegeu DAFO)
Systed Systems elderly disabled


[T]Tabasa Túnels i Accessos de Barcelona, SA
TAC 1. Tomografia axial computada
2. Total allowed captures (total de captures permeses [en pesca])
3. Telespectadors Associats de Catalunya (associació sense ànim de lucre que treballa per una televisió de qualitat)
4. Tecnologies de l’Aprenentage i el Coneixement
TADUSA Telesquís de la Tosa d’Alp, de Das i d’Urús, SA
TAE 1. tallers d’adaptació escolar (i d’aprenentatges instrumentals bàsics)
2. Tipus anual equivalent (Sindicatura de Comptes)
TAGA ? (empresa educativa?)
Talis Teaching and Learning Internacional Survey (informe)
TALP [Centre de] Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla
Tama, SL [?Tecnología y Aplicaciones Medioambientales; filial de Valenciana de Cementos]
Tamgrem Taxa Ambiental Metropolitana de Gestió de Residus Municipals
TAP tecnologies avançades de la producció
Taric Tarif intégré communautaire
TASER Thomas A. Swift's Electric Rifle (arma)
TAS Terminal d’accés al servei (bicing)
TC 1. Tribunal Constitucional
2. Tecnologies de les comunicacions (vg TI i TIC)
TCA 1. trams de concentració d’accidents
2. trastorn del comportament alimentari
TCE tricloretilè
TCGS Tarifa complementària de garantia i subministrament (de l’aigua)
TDAH trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat [també en diuen “hipermotilitat”]
TDCOM Televisió Digital i Comunicació
Tdesa Transformadora de Etileno, SA
TDT televisió digital terrestre
TEAC Tribunal Economicoadministratiu Central
TEAS Taller escola arts sumptuàries (Barcelona)
TEB (era una signatura "grafitera" com moltes que feien els joves del Raval en les parets del barri, "The ecologic boys" (!!) i d'aquí es va quedar en les sigles.)
TEC teràpia electroconvulsiva
Teda Taller escola d’arqueologia
Tedax tècnics en desactivació d’explosius
Tedis Transferència electrònica de dades comercials per mitjà de les xarxes de comunicació
TEISA (empresa de transports)
Telecsal Noves Tècniques Elèctriques, Societat Anònima Laboral
Teleman Programa d’investigació i transformació en el camp de la manipulació a distància en entorns nuclears perillosos i alterats (Europa)
Telemàtica Foment de serveis avançats de telecomunicacions a les regions menys desenvolupades
Teletac teletransmissió automàtica de codi
TEN Transeuropean Net
TEO (SA) Tècniques Empresarials i Ocupacionals
tep unitat d’energia referida a la biomassa: tep, quilotep, etc. (correspon a tona equivalent de petroli)
TERSU Taxa d’eliminació de residus sòlids urbans
TEU 1: titulat d’escola universitària
2: twenty equivalent unit (contenidor ISO sèrie 1, unitat equivalent a 20 peus)
TGD trastorns generalitzats del desenvolupament
Themis Programa informàtic (dels jutjats)
Thermie Tecnologia europea per a la gestió eficaç de l’energia
THT très haute tension (línia elèctrica francesa)
TI Tecnologies de la informació
Transparència Internacional (empresa angloalemanya)
TIC Tecnologies de la informació i la comunicació
TID unitats de tractament de la diversitat (Ensenyament)
TIEPI Taxa (o temps?) d’interrupció equivalent de la potència (elèctrica) instal•lada
TIM Tecnologies industrials i dels materials
TIR Transport International Routier
TLCAN Tratado de Libre Comercio de Amèrica del Norte (vg NAFTA)
TLP trastorn límit de la personalitat
TM trastorn mental
TME Telefónica Móviles España SAU
TMG trastorn mental greu
TMS trastorn mental sever
T-MES Targeta de transport per un mes
TNO Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TOP Tribunal de Orden Público (època franquista)
TRAC Telefonía Rural de Acceso Celular
Trace Associació catalana de traumàtics cranioencefàlics i dany cerebral
Trade Treballadors autònoms dependents (també Tribunal Trade de Catalunya)
Tragsa Tecnologías y Servicios Agrarios, SA
TRAM (nom d’un projecte del Consorci AOC)
Transcat Pla de protecció civil per a emergències derivades del transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya
Transmet centre d’informació de les incidències en el transport metropolità, de l’ATM (ho escriuen amb la ema en majúscules)
TRLCAP text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
TRS Tractament i Recerca de Sistemes
TS Tribunal Suprem (Madrid)
TSSC Tercer Sector Social de Catalunya
TSI targeta sanitària individual
TSJC Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
TUE Tractat de la Unió Europea
TUS Trastorn per ús de substàncies
Tujuca Turisme Juvenil de Catalunya, SA (organisme de la Generalitat)
TUNS Transport Urgent No "Sanitaritzat"(?) (servei del 061)
Tusa Transports Urbans de Sabadell
TÜV Technischer Überwachungsverein (Estació d’Inspecció Tècnica; equivalent alemany de la ITV, inspecció tècnica de vehicles) (de vegades en diuen TÜV - Product Service) (n’hi ha una que es diu TÜV Rheinland)
Typsa (empresa consultora del sector de l’enginyeria i el medi ambient)

[U]UA 1. Universitat d’Alacant
2. Unidad Alavesa (partit polític de Vitòria)
UAB Universitat Autònoma de Barcelona
UADP Unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica
UAC unitats d’adaptació curriculars (Ensenyament)
UAFSE Unitat Administradora del Fons Social Europeu
UAPE Unitat d’Atenció Psiquiàtrica Especialitzada
UBA Unitat Bàsica Assistencial
UBAP Unitat Bàsica d’Assistència Psiquiàtrica
UBASP Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària
UCA 1. unitats curriculars adaptades (cf. UAC)
2. Unitat de Crisis per Adolescents (Pla director de salut mental i addiccions)
UCCAP Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
UCE Universitat Catalana d’Estiu
Uceac Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (?)
UCEC Unió de Consells Esportius de Catalunya
UCVE Unió de Criadors de Vins Escumosos
UDAC Unió d’Associacions de Creadors Catalans
Udagg Unió d’Associacions de Gent Gran de Catalunya
UDE Unitat de dimensió europea (valor en ecus que s’atribueix al marge brut estàndard, MBE)
Udena Unión Democrática Nacional (Guinea Equatorial)
UdG Universitat de Girona
UdL Universitat de Lleida
UDP Unión Democrática de Pensionistas de España
UDU urbanitzacions amb dèficits urbanístics
UDVP usuaris de drogues per via parenteral
UEC unitat d’escolarització compartida
Uecoe Unión Española de Cooperativas de Enseñanza
UE Unió Europea (vg CEE i CE)
UEE unitat d’educació especial
UEM Unió Econòmica i Monetària
UER Unió Europea de Radiodifusió
UFEC Unió de Federacions Esportives de Catalunya
UFISS unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries
UGT Unió General de Treballadors
UHD Unitat Hospitalària de Desintoxicació
UIB Universitat de les Illes Balears
UIC 1. Universitat Internacional de Catalunya
2. Union Internationale des Chemins de Fer (en anglès: International Union of Railways; es parla del «tram UIC», de «l'ample UIC»...)
UICN Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
UIER Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès
UJI Universitat Jaume I (Castelló)
UL Underwriters Laboratories (empresa d’autocertificació, als Estats Units)
ULL unbundling local loop
UMA Unió del Magreb Àrab
UMC 1: Unitat Mòbil de Comunicacions (prevenció i extinció d’incendis)
2: unitat mínima de conreu (superfície mínima de partició d’una finca agrícola)
UMTS Universal Mobile Telecommunications System (tercera generació de telefonia mòbil
Una Unió d’Associacions i Entitats [de Minusvàlids] (?)
UNAE Unió de mestresses de casa i consumidores
UNAT Unión Española de Asistencia al Toxicómano
UNCLOS United Nations Conference on the Law of the Sea
Unctad United Nations Conference on Trade and Development
UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura)
Unespa Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
Unice Unió d’Indústries de la Comunitat Europea
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (Fons Internacional de les Nacions Unides d'Auxili a la Infància)
Unifem United Nations Development Fund for Women / Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
Unfpa United Nations Population Fund / Fondo de Población de las Naciones Unidas
Uniprex SA Empresa que gestiona les emissores de ràdio d’Onda Cero (Tortosa / concessions ràdios)
Unite Ubiquitous and Integrated Teamwork Environment (projecte UE sobre el transport)
UNOSAL (misió destinada a acabar la guerra civil de 10 anys de durada a El Salvador, 1991-1995)
UNRWA United Nations Relief and Works Agency [for Palestine Refugees in the Near East] / Agència de les Nacions Unides per a l’Ajuda als Refugiats Palestins
UOC Universitat Oberta de Catalunya
UP Unió de Pagesos
UPA Unió de Petits Agricultors i Ramaders
UPC 1. Universitat Politècnica de Catalunya
2. Unió Policia de Catalunya
UPF Universitat Pompeu Fabra
Upimir Unió de Petites i Mitjanes Residències
UPK Unió Patriòtica del Kurdistan
UPS uninterruptible power supply (subministrament ininterromput d’energia)
UPS-SAI [vg. UPS i SAI]
UPV Universitat Politècnica de València
Urapac [? filial d’UPA?]
URBAN II Iniciativa comunitària de zones urbanes (finança projectes de regeneració econòmica i social de ciutats i extraradis en crisi per promoure un desenvolupament sostenible urbà.)
URL Universitat Ramon Llull
URPI Unitat de Referència en Psiquiatria Infantil
URV Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
USA United States of America
USAC JA Unió de Sindicats Agraris de Catalunya Joves Agricultors
USAE Unitat de suport a les actuacions especials (Departament de Medi Ambient, tasques d’extinció d’incendis forestals)
USAP Unió Esportiva Arlequins de Perpinyà
USAP unitat de suport a l’activitat professional
USCE unitat de suport a la convivència escolar
USCOB Unió Sindical de Comissions Obreres del Barcelonès
USEE unitats de suport a l’educació especial
USEPA United States Environment Protection Agency (També dita EPA)
USL Unitat de salut laboral
USO Unió Sindical Obrera
USOC Unió Sindical Obrera de Catalunya
USP Unitat de Sanitat Porcina, de Lleida
USSE Unió de Silvicultors del Sud d’Europa
USTEC Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (associada amb els Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament: USTEC-STEs [ho escriuen així])
UTA unitat de treball agrícola (Comunitat Europea)
UTC Temps Universal Coordinat
UTE Unió Temporal d’Empreses
Uteca Unió de Televisions Comercials Associades
UTH unitat de treball humà
Uvami unitats de valoració mèdica d’incapacitats
UV 1. Universitat de València
2. Universitat de Vic (també: UVic)
Uvipe Unió Vinícola del Penedès


[V]VAB valor afegit brut
Value valorization and utilization in Europe (programa)
VAM vehicle d’assistència mèdica
VAN valor afegit net
VAO vehicle d’alta ocupació
Vertosa Vertidos Torredembarra, SA (elabora conglomerat asfàltic)
VIA Associació Vídeo d’Autor
VIAP valors independents i auxiliars del pressupost (Sindicatura de Comptes, Generalitat)
VIF valor intrínsec farmacològic [medicaments]
VIH virus de la immunodeficiència humana (sida)
Vimusa Viviendas Municipales de Sabadell
Vimutasa Viviendas Municipales de Tarrasa, SA
Vincat vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya (programa del Servei Català de la Salut; potser ha passat a substituir el VINICS?)
VINICS Programa de vigilància de la infecció nosocomial als hospitals del grup ICS
VISA Visa International Service Association (lexicalitzat: visa, vises)
VQPRD vi de qualitat de procedència reconeguda [DARP]
VTLS (Sistema de gestió de biblioteques originari de Virgínia, EUA. Podria correspondre a Virginia Tech Library System)


[W]WAI Web Accessibility Initiative
WAP Wireless Application Protocol
WAS World Association for Sexology
WAGGGS World Association of Girls Guides and Girls Scouts
WEIS Serveis Mundials d’Informació sobre l’Energia
Wi-Fi Wireless Fidelity (sistema de connexió internet sense cables)
WISE World Information Service on Energy
WITSA World Information Technology and Services Alliance (agrupació de consorcis d’empreses de serveis i de tecnologies de la informació d’una quarentena de països del món)
WMS Wep Map Service
WPF Programa mundial d’alimentació
WRI Institut dels Recursos Mundials
WWF Fons mundial per a la natura (World Wildlife Fund)
WWI World Watch Institute
WWW World Wide Web (adreces Internet) (teranyina d’abast mundial)

[X]XAC Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (DARP)
XACIT Xarxa de Ciència i Tecnologia
XAD xarxa d’atenció a les drogodependències (Neus?)
XANASCAT Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (Tujuca)
XAT Xarxa d’Assessors Tecnològics
XDSI xarxa digital de serveis integrats [Internet]
XEC xarxa d’equipaments cívics
Xeccat xarxa catalana d’equipaments cívics
Xega Xente Gai Astur
Xemec Xarxa d’Equipaments Meteorològics de Catalunya
XHUP xarxa hospitalària d’utilització pública [14.7.98, hem quedat que és minúscula!!!]
Xila Xarxa d’Intermediació i Selecció Laboral en Origen
XMLS Xarxa de Mediació per al Lloguer Social
XOPA xarxa de control de l’ozó i de la pluja àcida
XSM xarxa de salut mental (Pla director de salut mental i addiccions)
XTB Xarxa Telefonia Bàsica
XTC Xarxa de Telecentres de Catalunya
XTT Xarxa de Trampolins Tecnològics
XTEC xarxa telemàtica educativa de Catalunya
XUEC [?] [xarxa única d’equipaments cívics?; per confirmar]
XVPCA Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

[Y]YMCA World Alliance of Young Men’s Christian Associations (Aliança mundial d’associacions cristianes de joves; a Santa Coloma de Gramenet hi ha un centre dependent de l’YMCA)

[Z]ZAE zona d’atenció especial
ZAL zona d’actuació logística
ZAU zona d’actuació urgent
ZDP zones de desenvolupament prioritàries
ZEE zones econòmiques exclusives (parlant de pesca)
ZEC zones d’especial conservació
ZEPA zona especial de protección para las aves (directiva 79/409 CE)
ZEPIM zona especial protegida d’importància mediterrània (protocol de protecció establert pel NUMA)
ZER zona escolar rural
ZOE zona d’ordenació d’explotacions
ZPE zona de protecció especial
ZUR zones d’urgent reindustrialització